Aquafin Mechelen-Noord zet in op duurzaamheid

Aquafin zet volop in op duurzaamheid. Om de RWZI op de site in Mechelen-Noord van groene stroom te voorzien, vraagt het bedrijf advies aan Witteveen+Bos. Dit specifiek om het studiewerk te verrichten voor de installatie van een zonnepark met 750 kW piekvermogen op de nabijgelegen stortplaats. Dit alles resulteert in een hernieuwbare energie installatie, die ongeveer 25% van de energievraag van de site kan invullen.

Haalbaarheidsstudie en business case vormen basis voor zonnepark

Zo staat Witteveen+Bos in voor een haalbaarheidsstudie, een business case en het ontwerp van het zonnepark, waarbij we het vermogen van de totale installatie optimaal afstemmen op het elektriciteitsverbruik van de site.

Bovendien zorgen we ervoor dat het ontwerp milieutechnisch en visueel geïntegreerd kan worden in de omgeving. Dankzij een goede ruimtelijke inpassing en integratie zal het zonnepark de functie van de stortplaats immers niet beïnvloeden op lange termijn.

Geotechnisch onderzoek essentieel voor stabiliteit

In deze haalbaarheidsstudie hechten we bijzondere aandacht aan  het geotechnisch onderzoek, gezien de stortplaats geen stabiele ondergrond biedt. Zo houden we rekening met stabiliteit, alsook het in stand houden van de afdeklaag.

Witteveen+Bos begeleidt het volledige traject

Naast het studiewerk, stellen we voor Aquafin ook de vergunningsaanvraag op en adviseren we hen in het vergunningstraject. Tot slot bieden we de klant ook de nodige ondersteuning bij het aanbestedingsdossier en de projectrealisatie.

De realisatie van het zonnepark zal de RWZI  Mechelen-Noord van Aquafin de komende 25 jaar van eigen groene stroom voorzien. Kunnen we je begeleiden in soortgelijke trajecten, aarzel niet contact met ons op te nemen.

Meer informatie

Hugo Desmet

PMC-leider Sustainable Industrial Operations