A9 van Badhoevedorp naar Holendrecht

De weguitbreiding en inpassing A9 bij Amstelveen is onderdeel van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere. Witteveen+Bos werkte vanaf 2014 samen met Rijkswaterstaat aan het integrale ontwerp en de planvorming van het tracébesluit, dat in maart 2017 door minister Schultz van Haegen werd getekend. Na de inzageperiode is het nu tijd voor contractdocumenten, aanbesteding en uitvoering die is gepland vanaf 2020. Witteveen+Bos heeft opdracht gekregen voor het vervolg van dit grote wegenproject en geeft invulling aan het Team Techniek van Rijkswaterstaat voor alle technische ondersteuning gedurende de periode 2017-2025. De opdracht behelst onder meer het opstellen van contractdocumenten voor het DBFM-contract, begeleiding van de aanbesteding, de dialoogfase en de uitvoering en de back office en uiteindelijk het zorg dragen voor de oplevering en overdracht.

Deel deze pagina