Onze duurzame doelen

Duurzame ontwikkelingsdoelen

De complexe opgaven waar de maatschappij voor staat worden samengevat door de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN). Deze 17 doelen vormen de kern van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling die door de VN in 2015 zijn overgenomen om te komen tot een sociaal, ecologisch en economisch duurzame wereld.

Uit een stakeholderanalyse blijkt dat wij aan 11 van de 17 doelen concreet kunnen bijdragen. Wij hebben vier bedrijfsdoelen geformuleerd waarmee wij onze impact op deze materiële doelen willen vergroten.

Doel 1: Maatschappelijke waarde in projecten

We kiezen met overtuiging voor het creëren van maatschappelijke waarde. Dit is dan ook niet voor niets het eerste bedrijfsdoel van Witteveen+Bos. Want met het werk dat we voor onze opdrachtgevers doen, dragen we wereldwijd bij aan een toekomstbestendige ontwikkeling van de samenleving. Denk hierbij onder andere aan het verbeteren van waterveiligheid, bereikbaarheid, het voorzien in drinkwater en energie en het bijdragen aan een gezonde leefomgeving. 

Omdat SDG’s de focus hebben op ontwikkelingslanden, hebben wij deze vertaald naar actuele maatschappelijke opgaven die relevant zijn in al onze projecten. Daarnaast hebben wij zeven duurzame ontwerpprincipes (DOP’s) ontwikkeld die ervoor zorgen dat wij in elk project maximaal bijdragen aan deze maatschappelijke opgaven. De DOP’s zijn onderdeel van ons Kwaliteitssysteem, dat gebaseerd is op de meest recente normen ISO 9001 en VCA. 

We vinden het belangrijk om concreet te maken hoe groot onze impact is. Als we weten op welke vlakken onze projecten positief bijdragen, is het mogelijk om gericht op zoek te gaan naar deze projecten en deze bijdrage te vergroten. Hiervoor hebben we de SGD Impact Tool ontwikkeld. 

Tip: bekijk ook eens ons Klimaatbeleid.

Doel 2: Talentontwikkeling

Wij willen het platform zijn waarop mensen hun ambitie kunnen waarmaken en hun talenten ontwikkelen. We streven ernaar om een goede werkgever zijn door binnen ons bedrijf te zorgen voor maximale talentontwikkeling en diversiteit.

Onze mensen zijn de kracht van Witteveen+Bos en de vraag naar hun expertise is groter dan ooit. Met hun kennis en inzet maken wij het verschil. We investeren in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling, zowel specialistisch/vakinhoudelijk als gericht op de bredere (maatschappelijke) blik van onze professionals. Omdat we geloven dat een uitdagend werkklimaat met een gezonde balans tussen werk-privé leidt tot extra motivatie, werkplezier en kwaliteit van onze oplossingen. Zo kunnen onze medewerkers het beste uit zichzelf halen en ook doorgroeien naar inhoudelijke autoriteit, commercieel professional of management.

Bij Witteveen+Bos krijgen medewerkers veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte. Onze visie op talentontwikkeling combineert ‘het vak’ leren in de praktijk en het leren van en met anderen doormiddel van een breed aanbod van interne (bijna 350 stuks!) en externe opleidingen en cursussen. Van masterclasses en hackathons die toppers op hun vakgebied geven tot en met het volgen van verdiepende opleidingen. Zo blijven onze medewerkers zich iedere dag ontwikkelen en dragen wij tevens bij aan kwalitatief goed onderwijs.


 

Doel 3: Duurzame bedrijfsvoering

Om onze duurzame doelen te kunnen bereiken moeten we ook naar onze interne processen kijken. Immers; een goed begin begint bij jezelf. Ons derde bedrijfsdoel is dan ook: duurzame bedrijfsvoering. Het verduurzamen van onze mobiliteit, reductie van onze CO2-uitstoot en bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de keten zijn hierbij belangrijke pijlers. Zo hebben we ons ten doel gesteld dat onze interne bedrijfsvoering in 2030 klimaatneutraal moet zijn. Kortom, we werken hard aan CO2-reductie de komende jaren. Voorbeelden van stappen die we zetten om dit te bereiken zijn energieneutrale huisvesting, klimaatneutrale mobiliteit en duurzame inkoop van goederen en diensten. We zijn er trots op dat wij sinds 2012 het CO2-Bewust certificaat van de CO2-Prestatieladder op niveau 5 (het hoogste niveau) hebben. 

Lees hier meer over onze activiteiten op het gebied van: 

Zoektocht naar ‘het goede’

'Duurzaamheid zit in onze genen. Zo lang als wij bestaan is het één van onze overtuigingen dat wij kunnen en willen bijdragen aan een betere wereld. Ieder tijdperk kent daarbij zijn eigen uitdagingen.'

'Doen waar je voor staat. Als ondernemers willen we maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook via onze eigen bedrijfsvoering nemen wij onze verantwoordelijkheid door onder meer onze huisvesting en mobiliteitsbeleid te verduurzamen. Ieder jaar streven wij ernaar om onze milieu-impact te verminderen. Wij rapporteren hierover geïntegreerd in ons jaarverslag. De CO2-Prestatieladder stimuleert als instrument om CO2-bewust te handelen en we zijn trots op onze certificering op niveau 5.'

Doel 4: Financiële waarde

Gezonde financiële resultaten zijn belangrijk om te kunnen blijven investeren in de ontwikkeling van onze talenten, in onze huisvesting en in de verdere professionalisering van ons bedrijf. De veranderende maatschappelijke uitdagingen, zoals die op het gebied van klimaat, vragen om investeringen in nieuwe markten, diensten en producten. Tot slot zijn stabiele resultaten van belang voor de gezondheid van ons participatiesysteem. Met het participatiesysteem financiert Witteveen+Bos haar groei mede zelf door emissie van aandelen, naast het aantrekken van bancair krediet. Onze PMC-structuur vereenvoudigt het voortdurend afstemmen van de organisatie op de marktbehoeften. Door het continu verbeteren van onze dienstverlening kunnen we op de lange termijn waarde blijven creëren voor onze opdrachtgevers en stakeholders. Wij streven dan ook naar een gezonde nettowinstmarge van minimaal 8 % per jaar en een jaarlijkse groei van 3 tot 5 %, zowel in personele omvang als in eigen omzet.

Meer weten over onze financiële resultaten? Bekijk onze jaarverslagen