Onze missie en visie

Witteveen+Bos wil een ingenieursbureau van topklasse zijn. Door de beste teams in te zetten voor de beste oplossing leveren wij onze bijdrage aan een betere wereld. Topklasse betekent voor ons dat je heel goed bent in je vak. We leggen de lat hoog. State-of-the-art kennis begint bij velen van ons met echte liefde voor de inhoud. In de projecten van onze opdrachtgevers delen en ontwikkelen wij kennis wat vaak tot nieuwe innovaties leidt. Topklasse betekent ook dat we samenwerken. Met opdrachtgevers en met partners gaan we op zoek naar het beste team. Door wereldwijd samen te werken aan duurzame en innovatieve oplossingen kunnen medewerkers het beste hun talenten ontwikkelen en toegevoegde waarde leveren.

Letterlijk luidt onze missie: ‘Witteveen+Bos levert adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Wij zetten onze topexpertise in om complexe vraagstukken op te lossen en zijn een betrokken partner voor onze opdrachtgevers. Wij hechten aan onze onafhankelijkheid en de bedrijfscultuur waarin iedere medewerker het beste uit zichzelf haalt, de talenten ten volle benut en maximale klantwaarde biedt’.

Ingenieurswerk is mensenwerk