Cursus Beheer Anaerobe Waterzuivering

Anaerobe waterzuivering wint de laatste jaren aan populariteit. Dit is vooral te danken aan de voordelen ten opzichte van conventionele waterzuiveringstechnieken, zoals lage energiekosten, minder slibproductie en het vermogen om organisch afval om te zetten in biogas. Het is dan ook een duurzame, kostenbesparende en milieuvriendelijke oplossing voor waterzuivering en afvalbeheer en wordt steeds vaker gebruikt in industrieën zoals de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, de chemische industrie en de papier- en pulpindustrie.

Resultaat cursus

 • Je begrijpt en kan de samenstelling van afvalwater interpreteren op basis van specifieke karakteristieken: verwijdering van organische stoffen, belang van vetzuren
 • Je begrijpt de voor- en nadelen van anaerobe waterzuivering ten opzichte van conventionele aerobe waterzuivering
 • Je kan de werking van een anaerobe waterzuivering interpreteren op basis van proceskarakteristieken
 • Je kan de kwaliteit van het anaerobe slib evalueren en optimaliseren
 • Je kan de mogelijkheden evalueren om bij processtoringen correctieve acties te ondernemen
 • Je begrijpt de mogelijke luchtemissies en technische oplossingen om deze te beperken

Inhoud cursus

De samenstelling van afvalwater

In dit onderdeel leren we je aan hoe analytische gegevens over afvalwater correct beoordeeld moeten worden. De parameters die hierbij aan bod komen zijn onder meer: opgeloste versus vaste deeltjes, organische vs. anorganische deeltjes, pH, vluchtige vetzuren, H2S, methaan, etc.

Anaerobe processen

We geven een overzicht van de verschillende microbiologische processen die van belang zijn in het anaerobe waterzuiveringsproces. We lichten toe hoe hierop kan ingespeeld worden om een stabiel proces te behouden, de slibkwaliteit te optimaliseren en verstoringen te vermijden.

Anaerobe waterzuiveringsinstallatie

In dit deel wordt een overzicht gegeven van de essentiële onderdelen van een anaerobe waterzuivering en hoe deze kunnen variëren bij verschillende types reactoren.

Praktische informatie

 • Duur van de opleiding: 1 dag
 • Data: N/A
 • Locatie: Brouwerij Duvel-Moortgat | Breendonkdorp 66 | 2870 Breendonk
 • Kosten: EUR 675,00 exclusief BTW
 • Lunch is inbegrepen
 • Maximum aantal deelnemers: 15
 • Na de cursus ontvang je een opleidingsattest milieucoördinatie

Heb je interesse in deze opleiding of wens je meer informatie? Neem contact op met Kristof Van Acker op het nummer  +32 (0) 473 13 63 81 of via mail. Download alle details m.b.t. de Algemene voorwaarden

Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar op je opleiding. Witteveen+Bos heeft erkenningsnummer DV.O229170

Naast deze opleiding inzake het beheer anaerobe waterzuivering organiseren wij ook andere opleidingen. Deze handelen over het beheersen van biologische zuiveringen, fysicochemische zuiveringssystemenmicroscopisch onderzoek van actief slib, in house trainingen, etc.

 

Alle cursussen

Inhoudelijke vragen?

<>