In actie tegen klimaatverandering

Iedereen ondervindt al dagelijks de gevolgen van klimaatverandering. Dit zien we terug in veranderende weersomstandigheden, een stijgende zeespiegel door smeltend poolijs of extreme weerverschijnselen zoals droogte, overstromingen, tsunami’s en stormen. De opwarming van de aarde heeft impact op het dagelijks leven van miljoenen mensen wereldwijd. Maar ook dieren en ecosystemen hebben te maken met klimaatverandering en passen zich hierop aan.

Wetenschappers zijn het er over eens dat de mens de belangrijkste oorzaak is van dit wereldwijde probleem. Dat komt doordat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. In december 2015 hebben 195 landen het Klimaatakkoord van Parijs gesloten. Het akkoord is erop gericht om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zodat de temperatuurstijging beperkt blijft tot 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau. Het streven is de opwarming tot 1,5 graden Celsius te beperken.

Witteveen+Bos draagt bij vanuit 3 invalshoeken

'Onze generatie kan de eerste zijn die een einde maakt aan armoede – en de laatste die iets doet tegen klimaatverandering voordat het te laat is', zei Ban-Ki Moon tijdens een van zijn speeches. En dit is waar onze ingenieurs dagelijks aan werken. Wij werken iedere dag aan de overgang naar een duurzame samenleving.

Duurzame energie

Door onze kennis in te zetten op het gebied van duurzame energie. Van windmolenparken op zee tot gasloze woonwijken en betaalbare energie-opslag. De energietransitie is in volle gang en kenmerkt zich door complexe en grootschalige projecten. Witteveen+Bos helpt klanten bij het maken van kleine stappen en realistische transitiepaden voor de korte- en middellange termijn. In deze plannen wordt rekening gehouden met nieuwe innovaties en technieken, zodat die geadapteerd kunnen worden. Maar het blijft niet bij plannen; onze ingenieurs rekenen het allemaal door om van plan tot een haalbare zaak te komen.

Zuinig omgaan met grondstoffen

Ingenieurs bij Witteveen+Bos werken volgens het ontwerpprincipe trias: het is een strategie om energie- en grondstoffenzuinige ontwerpen te maken. We kijken in ontwerpen naar minimaal grondstoffengebruik en circulair design. Onze ontwerpers leren denken in functionele levensduur; dit betekent dat ze ook doordenken over het sluiten van ketens. In het ontwerp wordt nagedacht hoe het opnieuw gebruikt kan worden als grondstof.

Bescherming van kwetsbare gebieden

Daarnaast maakt Witteveen+Bos zich hard voor de bescherming van kwetsbare gebieden. Witteveen+Bos staat klanten met raad en daad bij om maatregelen te kunnen nemen en zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Van kustbescherming tot hoogwaterbescherming.