De ontwikkeling van veerkrachtige infrastructuur

Bij infrastructuur moeten we denken aan transport en wegen. Maar ook irrigatie, energie en informatie-, en communicatietechnologie horen bij een veerkrachtige infrastructuur. Om verbeteringen aan te brengen in onderwijs, gezondheidszorg of het drinkwater, is infrastructuur noodzakelijk. Want infrastructuur vergemakkelijkt beweging en verbondenheid. Het is cruciaal in ons dagelijkse leven.

Zonder wegen of transport is het voor kinderen moeilijk om naar school te gaan. Het is voor volwassenen moeilijker om een baan te krijgen, zaken te doen, informatie te ontvangen en boodschappen te doen. Oftewel, door een betere infrastructuur is het makkelijker om andere doelen te bereiken en gaat de levenskwaliteit omhoog.

Hoe draagt Witteveen+Bos bij aan deze ontwikkeling?

Witteveen+Bos helpt dagelijks in haar projecten aan een veerkrachtige infrastructuur. Met infrastructuur wordt handel gestimuleerd: van kleine boeren die hun producten op de markt krijgen en voldoende geïnformeerd zijn over de beste prijzen, tot Afrikaanse bedrijven die handel beginnen te drijven op het continent én overzee.