Het verhaal van Sander van Hees

Sander van Hees (34, Amsterdam) is groepshoofd omgevingsrecht en klimaat bij Witteveen+Bos. Met een team juristen duikt hij in de regels aangaande de ruimte om ons heen. Want er moet heel wat worden uitgezocht en afgesproken voor de schop in de grond kan.

Natuurbeschermingsvraagstukken

‘Ik heb rechten gestudeerd, daarna les gegeven en uiteindelijk een proefschrift geschreven over innovatieve energieopwekking op zee. Voor onder meer golfenergie, blue energy, en getijdenenergie dook ik in juridische vraagstukken. Wat kan waar, met welke natuurbeschermingsvraagstukken moet je rekening houden en voor welke duurzame projecten kan je subsidie krijgen? Eenmaal gepromoveerd was ik  benieuwd hoe het samenspel van belangen en regels in de praktijk werkt. Witteveen+Bos is voor mij een goede werkplek, omdat we interdisciplinair werken en middenin de maatschappij staan. Overigens ben ik nog altijd geassocieerd medewerker bij de Universiteit Utrecht. Theorie en praktijk versterken elkaar.’

Wet- en regelgeving

‘Een windpark bouwen op zee is een technische operatie. Maar voor iemand een schop in de bodem kan zetten moet er veel worden uitgezocht. Leven er beschermde diersoorten? Hoe zit het met de visserij? En de waterkwaliteit? Wat staat er in het kavelbesluit? Als juristen slaan we een brug tussen techniek en maatschappij. Een wind-, zonnepark of warmtenet staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een omgeving en onderdeel van het landelijke en Europese energiebeleid. De verschillende belangen samenbrengen, dat is waar Witteveen+Bos goed in is. Regels en overheidsbeleid zijn een waarborg dat alle belangen in acht worden genomen. Alleen in goede harmonie met de omgeving komen we tot succesvolle projecten. We denken mee met initiatiefnemers over de randvoorwaarden van een project, maar helpen ook de overheid bij het opstellen van duurzaam beleid.’

Energietransitie

‘In 2050 moet Nederland 95 procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. We bewegen in de goede richting, maar er zijn grote uitdagingen. De grootste is ruimtegebrek. Waterkwaliteit verbeteren, natuur beschermen, bedrijvigheid bevorderen, duurzaam verwarmde huizen bouwen: we willen veel, terwijl de beschikbare ruimte boven en onder de grond beperkt is. Een besluit is vrijwel nooit unaniem bevredigend voor alle belanghebbenden. Gelukkig is de bereidheid om samen te werken groot. Veel organisaties en bedrijven zijn bezig met de klimaatdoelen en inhoudelijke kennis groeit. De komende jaren zal er een grote inhaalslag komen, met veel duurzame energieopwekking op de Noordzee en gasloze verwarming van woonwijken.’

 

'Als juristen slaan we een brug tussen techniek en maatschappij'

 

- Sander van Hees -