Het verhaal van Rina Clemens

Rina Clemens (44 jaar, Rhenen), is groepsleider data-analyse en informatievoorziening. Haar groep toetst data op kwaliteit en gebruikt de gegevens in analyses, modellen en softwaretools. 'Data-expertise is een belangrijk onderdeel van veel projecten.’

Van bodemonderzoek naar data

‘Ik werk intussen ruim twintig jaar bij Witteveen+Bos. Als afgestudeerd milieutechnoloog hield ik me aanvankelijk bezig met bodemonderzoek en -sanering, inmiddels alweer ruim tien jaar met data. Het zit in mijn karakter om mijn interesses te volgen en continu bij te leren. Om te bepalen of data bruikbaar is, hebben we onder andere verschillende algoritmen ontwikkeld. Deze passen wij toe afhankelijk van wat er voor de dataset nodig is. Zo stellen we collega’s en opdrachtgevers in staat om te werken met betrouwbare, kwalitatieve gegevens. Immers: als de data prut is, is de uitkomst van een analyse dat vaak ook.’

Data en context: onderbouwd advies

‘Data zijn overal, elke specialist werkt ermee. Daarbij is er ook steeds meer data. Goede, betrouwbare (meet)gegevens vormen het fundament van veel projecten. Om te komen tot een goed onderbouwd advies werken wij nauw samen met vakspecialisten, die ook expertise en ervaring meebrengen over de context. De context is belangrijk om goede adviezen te geven. De wisselwerking met inhoudelijk specialisten vind ik super interessant. Geen vraag is hetzelfde, condities en omstandigheden veranderen voortdurend.’

Datamanagementplatform

‘Aan het begin van mijn loopbaan schreef ik veel rapporten. Tegenwoordig zijn dat steeds vaker datamanagementplatforms, gericht op het delen en hergebruiken van informatie. Of een softwaretool om vanuit data nieuwe informatie te genereren door de gebruikers. Op dit moment verzorgt Witteveen+Bos het datamanagement voor het Wind op zee ecologisch programma in opdracht van Rijkswaterstaat. We hebben een platform ingericht om data van onder andere vogels, vleermuizen en zeezoogdieren in op te slaan en beschikbaar te maken voor verschillende gebruikers. Wij borgen dat de data uiteindelijk vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar zijn. Ik zie een toekomst voor me waarin er steeds meer data van hoge kwaliteit beschikbaar komt als open data, zodat er mooie analyses en informatieproducten mee gemaakt kunnen worden.’

 

 

'Zonder context is data niets waard'

 

- Rina Clemens -