Het verhaal van Ellen Weerman

Ellen Weerman (46, Wassenaar) is projectleider ruimtelijke ontwikkeling bij Witteveen+Bos. Het smeden van goede teams ziet ze als een van de belangrijkste elementen van de ‘best for project’ aanpak.

Tien jaar staan als een huis

‘Ik werk inmiddels tien jaar bij en met Witteveen+Bos, de meeste tijd in vaste dienst, tussendoor een periode als zelfstandige. Die tien jaar staan als een huis. Als strategisch planoloog weet ik lang niet alles, maar ik vind de benodigde kennis altijd moeiteloos binnen het bureau. Het geeft me veel vertrouwen. Bij Witteveen+Bos zijn de lijnen kort en staan collega’s 24/7 voor je klaar. Dit plus het feit dat de medewerkers ook aandelen hebben in het bedrijf maakt dat… Ik vind familie niet zo’n passend woord, maar zo voelt het wel.’

Ruimtelijke ontwikkeling

‘Ik werk als projectleider ruimtelijke ontwikkeling. Het is aan mij om – samen met het team – strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving uiteen te zetten, slimme verbindingen te leggen en oog te houden voor de verschillende belangen. Ik hou het overzicht en zoek naar balans. De visie die eruit rolt vormt de basis van een project, een soort toetssteen voor verdere planvorming en vergunningentraject. Door mijn werkverleden bij de provincie Zuid-Holland weet ik hoe bestuurlijke trajecten verlopen. Die ervaring komt goed van pas, omdat we vaak voor de publieke overheid werken. Ik ken de stappen die nodig zijn om een advies door een overheidsorganisatie te loodsen.’

De Dorschkamp

‘Best for project is ons credo. Wat mij betreft komt dat neer op het smeden van goede teams. Als het lukt om de juiste mensen samen te brengen is werken altijd een feest. Ik leer van anderen en anderen leren van mij, het resultaat is dan meer dan de som der delen. Neem de Dorschkamp, de herontwikkeling van een bosrijk gebied in Wageningen. De betrokkenheid van uiteenlopende belanghebbenden, zoals omwonenden en projectontwikkelaars, en de samenhang tussen natuur en woningbouw maakte het een uitdagende opdracht. Door een team samen te stellen met de juiste kennis en kunde – stedenbouwkundigen, ecologen, landschap-specialisten – zijn we erin geslaagd een goed plan neer te leggen.’

 

 

'De mensen bepalen het succes'

 

- Ellen Weerman -