TenneT: Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden

Een van de projecten die dit jaar beoordeeld is met de MWT is het project Net op Zee Ten Noorden van de Waddeneilanden. Het project is meerjarig en doorloopt de hele procedure van haalbaarheid (verkennen van alternatieven, opstellen van NRD en MER) tot ontwerp. Het projectdoel is het aansluiten van een windpark op zee, door twee ondergrondse 220 kV-kabelsystemen, op het transformatorstation aan land.

Het viel op dat het project niet bijdraagt aan de vervanging van fossiele energie door hernieuwbare energie, want het project bevat niet de ontwikkeling van het windpark. Voor wat betreft SDG7 (betaalbare en duurzame energie) heeft dit energieproject alleen een positieve impact op het aantal mensen dat toegang heeft gekregen tot hernieuwbare energie: 700.000.

Daarnaast verwachtte ons expertteam dat de beoordeling uitvoerde, dat er een negatieve impact zou zijn op SDG14 (leven in het water) en SDG15 (leven op het land). Uit de analyse bleek dat er tijdens aanleg van de kabels inderdaad een tijdelijke verstoring van de systemen in de Waddenzee en landbouwgrond zal zijn, maar deze is minimaal omdat de meest milieuvriendelijk variant is gekozen. Het project heeft, tegen de verwachting in, juist een positieve impact op SDG16 (vrede, veiligheid en sterke publieke diensten). Dat komt door de toepassing van ‘rechtvaardige’ natuurinclusieve oplossingen voor kabels en het platform en door samenwerking met natuurorganisaties op land. Dit Building with Nature-principe heeft een positieve impact.