Ik ben betrokken geweest bij het +Transistor2020 digitale talentenprogramma dat helpt bij het opleiden van digitale talenten.

Het verhaal van Koen de Jong

Bureaus als Witteveen+Bos spelen een belangrijke rol in de digitalisering van de bouwwereld. Die is wat traag op gang gekomen maar komt nu over de hele linie op gang. Er zijn al mooie ontwikkelingen gedaan, maar er is nog veel te doen, te ontwikkelen en te winnen. Een groot deel van ons werk is te digitaliseren, waardoor we ‘standaard’ werkzaamheden veel efficiënter kunnen doen en we ons kunnen richten op de écht leuke vragen; de complexe en integrale problematiek.

Zowel bij collega’s als bij klanten proeven we soms enige gereserveerdheid over automatisering. Zelf ben ik er al een jaar of zes intensief mee bezig en zie ik het als een onmisbaar gereedschap voor de moderne ingenieur. Toen ik in Indonesië werkte aan een grote landaanwinning, zocht ik naar mogelijkheden om mijn werk zo efficiënt mogelijk in te richten. Ik werd door een vriend op Python gewezen en ik was verkocht. Inmiddels gebruik ik Python en aanverwante zaken voor nagenoeg al mijn (project)werk en ik kan wel zeggen dat het mijn werkvreugde fors verhoogd heeft.

Wij programmeren vanuit de inhoud. Dat zorgt voor fit for purpose programmatuur en levert bovendien een goede kwaliteitscontrole; als de code een slechte ontwerpoplossing levert, dan ziet een ter zake kundige ingenieur dat heel snel, een programmeur misschien niet. Dat is ook de kracht van Witteveen+Bos. We vertrekken vanuit onze huidige ontwerpmethodes, zijn erg pragmatisch en gaan voor direct resultaat dat aansluit bij de werkelijke vraag in het ontwerpproces.

Ik heb nog een plank vol ideeën om onze systemen te verbeteren of om toegevoegde waarde te kunnen leveren, maar om overal een sluitende businesscase aan te hangen is nog wel een uitdaging. En om het dan ook daadwerkelijk in de markt te zetten? Sinds enige tijd hebben we daar bij Witteveen+Bos ook intern ondersteuning voor. Maar het blijft lastig om tussen alle ideeën die er zijn te bepalen met welke plannen we ook echt meerwaarde kunnen creëren.

Ik ben betrokken geweest bij het +Transistor2020 digitale talentenprogramma dat helpt bij het opleiden van digitale talenten. In 2020 heb ik samen met collega Rina Clemens binnen DKR een pilot digitale talentontwikkeling opgezet. Rina werkt zeer gestructureerd, ik ben van quick and dirty. Dat bleek een goede combi. Na een rondvraag over de leerbehoefte bleek er grote behoefte aan cursussen op het gebied van digitalisering. Samen met Anne Verheijen hebben we dit vervolgens vertaald naar een aanbod van vijftien verschillende cursussen, zowel met interne cursusleiders als e-learning cursussen. De bereidheid van collega’s om anderen mee te nemen op hun digitale reis is lovenswaardig, we hebben weinig moeite gehad om cursusleiders te vinden. We bekijken nu of we een dergelijk pakket ook bedrijfsbreed kunnen aanbieden, waarbij we inspelen op de specifieke leerbehoefte van de sectoren. Ontzettend leuk om te doen.