De medewerkers van de waterbedrijven hebben veel kennis over hun eigen systeem. De uitdaging voor mij is dat ik bij de kennisoverdracht over hydraulische modellen daar zo goed mogelijk bij aansluit, ook van een afstand.

Het verhaal van Evelien Martens

Vitens Evides International, een samenwerkingsverband van zeven Nederlandse drinkwaterwaterbedrijven, benaderde ons in 2019 met de vraag of er een specialist hydraulisch modelleren beschikbaar was voor een kennisoverdrachtproject watersystemen op de Filipijnen. Veel mensen hebben er geen toegang tot drinkwatervoorzieningen, of slechts voor enkele uren per dag, en bovendien neemt de vraag naar water toe door bevolkingsgroei. Een paar weken later was ik al onderweg naar de Filipijnen om een bijdrage te leveren aan het PEWUP-programma.

Doel van het programma is meer mensen toegang te geven tot veilig water en sanitaire voorzieningen. Onze bijdrage bestaat uit het overdragen van kennis op het gebied van drinkwatersystemen aan medewerkers van drie waterbedrijven. Ik ben er eind 2019 drie weken geweest om bij het eerste bedrijf te starten met trainingen in hydraulisch modelleren. In het drinkwaterbeheer worden hydraulische modellen gebruikt om netwerken te ontwerpen en te optimaliseren. Die modellen zijn op de Filipijnen vrij nieuw en wij hebben de kennis en ervaring in huis om ze verder te helpen.

Het plan was dat ik in 2020 terug zou gaan, in totaal vier keer drie weken, om de trainingen bij datzelfde waterbedrijf te vervolgen en ook bij de andere waterbedrijven trainingen op te zetten. Maar toen kwam corona en was het niet mogelijk om de kennis ter plekke uit te wisselen. We zijn inmiddels  overgeschakeld naar online trainingen. In plaats van drie weken lang dagelijkse sessies, hebben we nu een paar keer per week sessies van twee tot drie uur en dat gedurende een aantal maanden per waterbedrijf. Dat vraagt een andere opzet en benadering. De medewerkers van de waterbedrijven hebben veel kennis over hun eigen systeem. De uitdaging voor mij is dat ik bij de kennisoverdracht over hydraulische modellen daar zo goed mogelijk bij aansluit, ook van een afstand.