Kennis delen is voor mij een belangrijke drijfveer om het vak Kostenmanagement te bevorderen en het verder te ontwikkelen.

Het verhaal van Erik Schulte Fischedick

Al vrij snel nadat ik bij Witteveen+Bos ben gaan werken in 1999, ben ik me gaan verdiepen in kostenmanagement. Het is een ondergeschoven kindje in de techniekopleidingen terwijl in het bedrijfsleven het bijna altijd om geld draait. Hoe je de bouwkosten van een brug of tunnel moet berekenen, leer je niet op een hogeschool of universiteit. Daar loop je tegenaan in de praktijk. Kennis delen is voor mij een belangrijke drijfveer om het vak Kostenmanagement te bevorderen en het verder te ontwikkelen.

De Nederlandse Vereniging van Bouw Kostendeskundigen heeft samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de landelijke opleiding Kostendeskundige Infra opgezet om tegemoet te komen aan de behoefte aan kennis. Het is typisch Nederlands om ook in een vroege projectfase alles te berekenen en de onzekerheden juist te proberen in te schatten. In andere landen wordt hiervoor in een vroege projectfase meestal een benchmark ingezet met een grote kans op budgetoverschrijdingen.

Bij de International Construction Measurement Standards, ICMS, is een project opgezet om te komen tot een wereldwijde standaard om de bouwkosten van projecten te vergelijken. Die standaard is niet bedoeld om elkaar iets op te leggen, maar om de verschillen te kunnen begrijpen en erover te communiceren. Wij leveren daar inbreng voor havens, waterbouw, dijken, baggerwerk en zinktunnels.

Bij de Europese samenwerking van onze vakverenigingen, de CEEC, is er een project waarbij van een fictief kantoorgebouw door diverse landen de kostenraming wordt opgesteld. Naast conjunctuurverschillen, bleek daaruit bijvoorbeeld dat de kosten van een fundering voor hetzelfde gebouw in Zwitserland lager zijn dan in Nederland.