Toekomstbestendig ontwerpen

Het principe ‘Toekomstbestendig ontwerpen’ betekent dat het ontwerp gemakkelijk is aan te passen aan andere omstandigheden. Het gaat hierbij om zowel andere fysieke (bijvoorbeeld klimatologische) omstandigheden als andere behoeften en voorkeuren van mensen. Door het ontwerp flexibel te maken, wordt het creëren van toekomstige meerwaarde gemakkelijker en goedkoper.

Door toekomstbestendig te ontwerpen anticipeert Witteveen+Bos op ontwikkelingen en onzekerheden. We houden rekening met langetermijnscenario’s en -ontwikkelingen en beschouwen samen met onze klanten of op handen zijnde veranderingen en ontwikkelingen een rol kunnen spelen in het ontwerp. Het gaat dan om fysische veranderingen zoals klimaatverandering met als gevolg hitte, droogte, intense neerslag en zeespiegelstijging of bodemdaling. Maar ook om maatschappelijke veranderingen door beleids- of normveranderingen en trends zoals toename in gebruik van elektrische fietsen. En om nieuwe wetenschappelijke inzichten en technische ontwikkelingen zoals zelfrijdende auto’s. De ontwerpen van Witteveen+Bos behouden hierdoor tijdens hun levensduur hun functionaliteit en waarde bij verschillende toekomstscenario’s.

Drie perspectieven op Toekomstbestendig ontwerpen

Robuustheid, aanpasbaarheid en veerkrachtigheid zijn drie perspectieven voor een toekomstbestendig ontwerp. Een robuust ontwerp is in één keer goed voor de gehele levensduur. Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn bij een waterkering die voor 50 jaar wordt versterkt of een hoogspanningskabel met meer capaciteit die rekening houdt met de energietransitie. Een aanpasbaar ontwerp voldoet voor een deel van de levensduur en bij veranderende omstandigheden kan het eenvoudig worden aangepast. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als software of installaties een grote rol spelen, zoals in bewegingswerken en/of besturingssystemen van infrastructuur. Een veerkrachtig ontwerp ten slotte zet niet in op de sterkte van een object, maar op de veerkracht van het systeem waarin het object zich bevindt. Dit betekent dat er niet altijd fysieke oplossingen worden gezocht, maar bijvoorbeeld verzekeringen voor overstromingen worden afgesloten, opties worden gekocht of wordt geïnvesteerd in reddings- en wederopbouwplannen in plaats van preventieplannen. Ook de oplossing van Share My City voor waterberging in de private ruimte is een goed voorbeeld van veerkracht.

Deel deze pagina