Participatief ontwerp

‘Participatief ontwerpen’ houdt in dat je niet ontwerpt vóór de omgeving, maar samen mét de omgeving. Het draagvlak wordt groter wat de uitvoering doelmatiger maakt en de positieve impact versterkt.

De gebruikers van het ontwerp en de mensen die nadeel kunnen ondervinden van het ontwerp krijgen een actieve inbreng in het ontwerpproces. Om te weten hoe groot het draagvlak eigenlijk is, heeft Witteveen+Bos een eigen methode ontwikkeld voor evidence-based (statistisch getoetste) draagvlakmetingen. We stellen voor elk project een participatie- en communicatieaanpak op en proberen belanghebbenden écht te laten meedoen. Hun gebiedskennis en ideeën maken het ontwerp beter.

Deel deze pagina