Multifunctioneel ontwerp

Het principe ‘Multifunctioneel ontwerp’ stimuleert op zoek te gaan naar meerdere functies en een maximale combinatie van functies die je zo goed mogelijk bedient met het ontwerp. De crux is om stakeholders te verrassen met een extra functie en dus extra grote maatschappelijke meerwaarde door een relatief kleine aanpassing van het ontwerp.

Het principe ‘Multifunctioneel ontwerp’ zet de ingenieur aan tot nadenken over toevoeging van functies in het ontwerp. Vragen als: hoe benut ik de ruimte optimaal? en: hoeveel functies kan ik naast elkaar kwijt en hoe versterken deze elkaar? zijn daarbij belangrijk. Ook het optimaal benutten van bestaande waarden in een gebied, zoals cultuurhistorische, landschappelijke, recreatieve, sociale en natuurwaarden is van belang.

Deel deze pagina