Maatschappelijk ontwerp

Het principe ‘Maatschappelijk ontwerp’ betekent dat je als ingenieur nadenkt over hoe je de maatschappelijke impact(s) van je project kunt vergroten door je niet te beperken tot technische maatregelen. Ingenieurs zijn gewend om maatschappelijke baten te creëren met slimme technische ingrepen, maar soms is er meer nodig: dat kunnen gedragsmaatregelen zijn, maar ook sociale-economische maatregelen.

Zo zijn files niet altijd het beste te verhelpen met extra asfalt, maar wel met gedragsmaatregelen zoals snelheidsbeperkingen. Evenzo zal een strandverbreding, bedoeld om de waterveiligheid te vergroten, niet spontaan tot extra recreatiebaten leiden, ook al is daar nu letterlijk ruimte voor. Daarvoor dienen immers de juiste sociaal-economische omstandigheden te bestaan: kunnen ondernemers vergunningen en financiering krijgen en dergelijke? Als de juiste omstandigheden ontbreken, dienen zij gecreëerd te worden en dat betekent het toevoegen van sociaal-economische maatregelen. Ingenieurs die hier oog voor hebben kunnen de maatschappelijke impact van hun projecten enorm vergroten.

Vaak hebben ervaren projectleiders een goed beeld van de maatschappelijke context van hun project. Hierdoor zijn zij goed in staat om de meest relevante maatschappelijke maatregelen te identificeren. De kunst is dan ook vooral om ‘iets te doen met wat je ziet’.

Deel deze pagina