CO2-vriendelijk ontwerpen en CO2-boekhouding

De uitdaging om de uitstoot van broeikasgassen uit de sectoren infrastructuur, GWW en bouw te verminderen is groot. Het beste moment om daarmee te starten is tijdens de ontwerpfase van projecten. In de ontwerpfase worden keuzes gemaakt en belangen afgewogen.

Vaak wordt de COimpact van projecten vaak nog laat in het proces in kaart gebracht. Dubocalc is een mooie methode maar de grote beslissingen met impact zijn dan al genomen. Witteveen+Bos heeft een beslissingsondersteunend model ontwikkeld, genaamd de CO2-Boekhouding, waarbij voor projecten zowel de gekwantificeerde CO2-uitstoot als de geraamde kosten van ontwerpconcepten en -varianten kunnen worden vergeleken. Met de uitkomsten worden ontwerpbeslissingen onderbouwd en ambities op het gebied van duurzaamheid gecontroleerd. Wij adviseren graag welke tools het meest geschikt zijn in welke fase van het project, bijvoorbeeld: CO2-infracalculator, CO2-Boekhouding of Dubocalc.