BREEAM

Meetbaar maken van duurzaamheid

BREEAM is een door de British Research Establishment (BRE) ontwikkeld onafhankelijk keurmerk om duurzaamheid meetbaar te maken voor gebouwen en gebieden. Daarbij wordt de kennis van marktpartijen gebruikt voor het opstellen van kaders. Het kader geeft een speelveld - tussen de een en vijf sterren - waarbinnen een bepaalde vooraf gestelde ambitie wordt gerealiseerd. Zowel opdrachtgever als de opdrachtnemer committeert zich aan deze ambitie.

De groeiende marktvraag naar BREEAM toont aan dat de markt het keurmerk herkent en waardeert. Opdrachtgevers kunnen projecten laten certificeren waarmee ze hard kunnen maken dat het project daadwerkelijk duurzaam is ontwikkeld. Witteveen+Bos kan dit traject begeleiden. Dit kan de waarde van het project - een gebouw, een gebied of in de toekomst infrastructuur - aanzienlijk verhogen.

Witteveen+Bos mag zich namens BRE een ‘Licensed Assessor Company’ noemen en heeft gecertificeerde BREEAM experts en assessoren in huis. Wij adviseren op het gebied van de keurmerken gebouwen en gebieden voor zowel binnen- als buitenland (BREEAM-Communities) en zijn momenteel betrokken bij de ontwikkeling van het keurmerk infrastructuur.

Witteveen+Bos is medeontwikkelaar van het keurmerk 'gebiedsontwikkeling' en wij volgen de nieuwste ontwikkelingen nauwgezet. Zo zijn wij betrokken bij de momenteel in ontwikkeling zijnde keurmerk ‘infrastructuur’. De keurmerken zijn dynamisch en worden constant geüpdatet naar de nieuwste technologieën en wetenschappelijke bevindingen. Witteveen+Bos adviseert in dit traject.