Circulair ontwerp

Circulair ontwerp

Het principe ‘Circulair ontwerp’ gaat over het maken van keuzes voor de huidige en toekomstige levenscycli en het sluiten van ketens door in het ontwerp afval te benutten als grondstof. Circulair ontwerpen beperkt de uitputting van grondstoffen.

Circulair ontwerpen is het maken van keuzes voor de huidige en toekomstige levenscycli in het gehele traject van initiatieffase, verkenning, uitvoeringontwerp, het beheer en onderhoud, tot de volgende levenscyclus. Het betekent vooruitdenken over ontwerp en materiaalgebruik op alle niveaus en in alle levensfasen van een object. Ontwerpers leren denken in functionele levensduur naast technische levensduur. Het gaat ook over het sluiten van ketens door in het ontwerp afval te benutten als grondstof.

Uitgelichte projecten

  • Bottemanneplein Haarlem: klimaatbestendig en verbindend

  • Gebiedsvisie voor gemeente Harderwijk: blueprint voor circulaire stad