• 82 % CO2 reductie t.o.v. 2007

  • Doelstelling van 100 % klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030

CO2-Prestatieladder

In 2008 heeft Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. in het kader van haar ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor het eerst de CO2-emissies van haar activiteiten in Nederland in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in een CO2-voetafdruk over de jaren 2007 en 2004. We zijn er trots op dat wij sinds 2012 het CO2-Bewust certificaat van de CO2-Prestatieladder op niveau 5 hebben.

Het energiebeleid en de implementatie ervan ligt in handen van het MVO-team. De voortgang ervan is vastgelegd in het milieujaarverslag. Sinds 2016 zijn de emissie-inventaris (CO2-footprint), de doelstellingen, maatregelen en de voortgang op de doelstellingen onderdeel van het milieujaarverslag:

 

Ontstaan

ProRail heeft in 2009 de CO2-prestatieladder in het leven geroepen. Daarbij krijgen inschrijvers een fictieve korting op een aanbesteding als zij aantoonbaar maatregelen neemt om de CO2-uitstoot te verminderen en initiatieven neemt om binnen de branche tot verdere reductie te komen. Het beheer van de CO2-Prestatieladder ligt in handen van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Nu kunnen ook andere opdrachtgevers gebruikmaken van de prestatieladder bij aanbestedingen. Meer informatie over de CO2-Prestatieladder is te vinden op www.skao.nl.

CO2-footprint

Projecten gerelateerd aan CO2-reductie

Compact Ecorail vergroot de verkeersveiligheid en voorkomt bomenkap

Lees meer

Renovatie Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Lees meer

De emissieloze bouwplaats

Lees meer

Op zoek naar balans in het landelijk gebied

Lees meer

Nieuwe samenwerking ECODAMI moet betongebruik in mariene infrastructuur verminderen

Lees meer

Onderzoek haalbaarheid extra centrale slibgisting WSHD

Lees meer

Uitkoppeling restwarmte in de Rotterdamse haven en engineering pompstation

Lees meer

Energiebesparing bij DuPont Dordrecht door slimme verbeteringen

Een jaarlijkse besparing zo groot als het warmteverbruik van 1.750 huishoudens en 10 olympische zwembaden aan watergebruik. En dat in combinatie met een relatief lage investering en daarmee zeer aantrekkelijke...

Lees meer

Klimaatdoelstellingen Den Haag

Klimaatneutraal in 2030. Daarmee heeft de gemeente Den Haag een ambitieuze klimaatdoelstelling.Witteveen+Bos adviseert de gemeente en het Rijk over de manier waarop deze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. In...

Lees meer
Deel deze pagina