Zeven percelen raamcontract ministerie van IenW voor combinatie Witteveen+Bos en AT Osborne

De combinatie Witteveen+Bos en AT Osborne won eind juni 2018 zeven percelen binnen de Raamovereenkomst Advies- en Ingenieursdiensten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De zeven contracten richten zich op de thema’s infrastructuur, vernieuwende mobiliteit, ruimtelijk ontwerp, veiligheid & risico’s, klimaatadaptatie, waterbeleid en bodem & ondergrond.

De totaalwaarde van alle contracten is ongeveer 11 miljoen per jaar voor alle inschrijvers. De looptijd van de raamovereenkomst is twee jaar, met de mogelijkheid om het twee keer een jaar te verlengen. Witteveen+Bos brengt haar ervaring in met het managen van projecten en programma’s en haar specifieke domeinkennis, waar AT Osborne het procesmanagent verzorgt. Diederik Bel, sectorhoofd bij Witteveen+Bos: ‘We vinden het fijn om als consortium vanuit de vorige raamovereenkomst door te kunnen, om zo de opgedane kennis en ervaring weer in te kunnen zetten in nieuwe strategische opdrachten.’ De combinatie wordt op onderdelen aangevuld met Panteia, H+N+S Landschapsarchitecten, AVIV en Keypoint Consultancy, voor hun specifieke expertise.

De combinatie won met integrale en overtuigende visies over belangrijke trends en opgaves op het gebied van de leefomgeving. Er zal worden gewerkt voor verschillende organisatieonderdelen binnen de bestuurskern van het ministerie (waaronder Luchtvaart en Maritieme Zaken, Water en Bodem en Milieu en Mobiliteit) en ook voor het KNMI, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Deel dit bericht