Gepubliceerd op 12 januari 2021

Warmtetransitie Centrum Groningen: versnellen door samenwerken

Om de Warmtetransitie in Groningen te versnellen wordt het Warmtetransitie Centrum Groningen (WTCG) opgezet. Samen met met Procap, Econnetic en E&E advies gaat Witteveen+Bos in het WTCG aan de slag. Vanuit het WTCG werken we met gemeenten, de provincie en diverse partners samen aan de warmtetransitie in de provincie Groningen.

Het WTCG wil de lokale warmtetransitie versnellen door op regionaal niveau samen te werken. Dat doen we met een toegankelijke, deskundige, concrete en samenhangende aanpak, waardoor we als vliegwiel voor de warmtetransitie in Groningen fungeren. Door samen te werken met stakeholders, gemeenten en door de kennis en expertise van het WTCG is kennisontwikkeling en kennisborging gegarandeerd. Hierdoor moet de warmtetransitie versneld tot uitvoering komen. 

Energietransitie-adviseur bij Witteveen+Bos Emiel van Druten is positief over het project: ‘Ik vind het heel gaaf om Groningen te mogen te helpen in de warmtetransitie. Het is een mooie uitdaging om mijn kennis van energietechniek in te zetten om gemeenten verder te helpen in de warmtetransitie.’ Emiel gaat aan de slag als adviseur techniek en casemanager van het WTCG. Collega’s Anna Pek en Jimme Zoete zullen aan het WTCG bijdragen vanuit hun expertise over (burger)participatie. Een onmisbaar aspect van het initiatief, volgens Anna: ‘Participatie in de warmtetransitie is de afgelopen tijd steeds belangrijker geworden. Bewoners willen meedenken met de visie van hun gemeente en de plannen in hun wijk. Participatie binnen de energietransitie is een thema waar we in de toekomst veel meer en vaker op zullen inzetten.’ 

Op 19 februari 2021 is de officiële aftrap van het WTCG.

Meer weten?

Jimme Zoete

Groepsleider Energie en Ruimte