Gepubliceerd op 16 juli 2020

Woerden gunt Witteveen+Bos raamovereenkomst Woerden-West en Harmelerwaard

Om in Woerden te zorgen voor een goede doorstroming en een veilige en gezonde leefomgeving wordt in Woerden-West en in de Harmelerwaard de verkeersafwikkeling verbeterd door twee beweegbare bruggen te realiseren. De gemeente Woerden heeft Witteveen+Bos de raamovereenkomst gegund om deze projecten voor te bereiden.

De raamovereenkomst voor zowel Woerden-West als de Harmelerwaard omvat planuitwerking en inpassing in het bestemmingsplan (vanaf 2022: omgevingsplan), contractvorming en aanbesteding en contractbeheersing tijdens de projectrealisatie.

Maatwerk
De dynamiek en het verwachte verloop van deze projecten is verschillend. Dat betekent dat  Witteveen+Bos per project een maatwerkaanpak biedt, die de synergie tussen de projecten borgt en die adviezen en producten levert van een passend kwaliteitsniveau. In Woerden-West moet een nieuwe brug over de Oude Rijn de drukte op de route Rembrandtlaan-Boerendijk verminderen, de doorstroming verbeteren en het verkeersnetwerk robuuster maken.

In de Harmelerwaard moet een nieuwe brug over de Leidsche Rijn het kassengebied ontsluiten.

Voorkeurstracé
Voor de ontsluiting van de Harmelerwaard heeft Woerden een voorkeurstracé gekozen. Er is gekozen voor een verbinding tussen de Hugo de Vriesweg en de Oostelijke randweg Harmelen met een brug over de Leidsche Rijn. Dit besluit is de start van de planologische inpassing van de ontsluiting Harmelerwaard. De verwachting is dat er begin 2022 gestart kan worden met de realisatie van het project.

Voor de ontsluiting van Woerden-West is het voorkeurstracé nog niet bekend. Naar verwachting neemt de gemeenteraad van Woerden na de zomer van 2020 een besluit voor één van de vier tracé-alternatieven. Witteveen+Bos zal vervolgens ondersteunen bij het uitwerken van de gekozen oplossing tot een realiseerbaar project.

De raamovereenkomst heeft een looptijd van 5,5 jaar met een optie tot verlenging van twee keer een jaar. Witteveen+Bos werkt in deze raamovereenkomst samen met IPV Delft en Westia.

Deel deze pagina

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Maarten-Kees van Breukelen

Maarten-Kees van Breukelen

Gedelegeerd bestuurder Witteveen+Bos Belgium N.V.