Gepubliceerd op 22 maart 2018

Witteveen+Bos zet solide economische en maatschappelijke resultaten neer in 2017

Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos N.V. heeft 2017 naar tevredenheid afgesloten. De wereldwijde prestaties in 2017 waren consistent met de economische en maatschappelijke doelstellingen. De personele bezetting groeide met 2,4 % en de winstgevendheid bleef op niveau met een winstmarge van 9,6 %. De CO2-uitstoot werd met 28 % gereduceerd ten opzichte van referentiejaar 2007 en het CO2 Bewust Certificaat werd succesvol verlengd op niveau 5 van de CO2-prestatieladder.

 

Vanuit negentien kantoren wereldwijd is in 2017 gewerkt aan 3.445 projecten op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Daarmee zette het bureau 130,8 miljoen euro om, met een EBITDA van 20,5 miljoen euro, een netto winstmarge van 9,6 % en een nettoresultaat van 12,5 miljoen euro. Het totaal aantal fte’s per 31 december 2017 was 987 en het totaal aantal medewerkers groeide van 1.029 naar 1.054. De jaarrekening van Witteveen+Bos N.V. is deze week ondertekend door de directie en de Raad van Commissarissen. De cijfers worden op 9 april 2018 officieel vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Duurzame ambities

Aansluiten bij de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (een wereldwijd actieplan om te komen tot een sociaal, ecologisch en economisch duurzame wereld in 2030) en duurzaam ontwerpen volgens duurzame ontwerpprincipes speelden in 2017 een belangrijke rol bij Witteveen+Bos. Algemeen directeur Karin Sluis: ‘Het Klimaatakkoord, de groene ambities van het Europees Parlement en het Rijksbrede programma ‘NL Circulair in 2050’ bevestigen dat men op verschillende niveaus wil werken aan de energietransitie, klimaatadaptatie en de circulaire economie. Via onze projecten hebben wij een grote impact en ik ben ervan overtuigd dat wij als ingenieurs de benodigde transities wereldwijd kunnen versnellen. Afgelopen jaar hebben we dat met onze kennis en expertise in veel projecten kunnen laten zien. Denk aan afvalwaterzuiveringen waar energie wordt opgewekt uit het slib, meerpalen voor schepen die de botsenergie benutten, smart grid-toepassingen en gasloze wijken’.

Ook in eigen huis zet Witteveen+Bos stappen om te verduurzamen. Zo is afgelopen jaar het kantoorpand ‘Leeuwenbrug’ in Deventer volledig gerenoveerd, waarbij het pand energielabel A+++ kreeg. De gaskraan is dichtgedraaid en er wordt gebruikgemaakt van hernieuwbare energie door de installatie van zonnepanelen en een TripleAqua-systeem voor verwarming en koeling van het pand. Door deze en andere maatregelen is de CO2-reductie van 28 % in lijn met reductieambitie van 30 % in 2020 ten opzichte van referentiejaar 2007.

Innovatie en Nederlandse markt

In 2017 voerde Witteveen+Bos een op maat gemaakt innovatieprogramma uit, gericht op het ontwikkelen en toepasbaar maken van nieuwe oplossingen voor hedendaagse uitdagingen in delta’s, infrastructuur, kringlopen en steden. Diverse innovaties bieden al toegevoegde waarde aan onze opdrachtgevers, zoals fire safety engineering met Virtual Reality, dat gebruikt wordt bij het ontwerp van metrostations, en de Compliance Tool die ervoor zorgt dat bedrijven altijd voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving. Door extra aandacht aan Nederland als thuismarkt te besteden konden we veel nieuwe kennis opdoen en zagen we de Nederlandse eigen omzet in 2017 stijgen. Met recente opdrachten voor de Ring Utrecht, dijkversterking Olst-Zwolle en de renovatie van stroomverdeelstations van TenneT staan we uitstekend gesteld voor 2018.

Wereldwijd samenwerken

In 2018 wil Witteveen+Bos de duurzame ontwikkelingen en de transformatie versnellen met haar advies en oplossingen en vooroplopen bij de energietransitie, klimaatadaptatie, grondstoffenrevolutie en de digitalisering van de bouw. Directeur Stephan van der Biezen is verantwoordelijk voor de internationale activiteiten. ‘Internationaal is de sterke groei van wereldsteden gekoppeld aan de groei van de wereldbevolking en de economie. Dit levert voor ons veel interessante opgaven op. De kennis die we in Nederland opdoen zetten we hiervoor in en ontwikkelen we verder in diverse samenwerkingen. Een mooi voorbeeld is de digitalisering van de constructie-industrie: vanuit Dubai, Singapore en Nederland werken we aan diverse pilotprojecten met 3D-betonprinten. Er lijkt een doorbraak op handen om de (digitale) waardeketen in de bouw echt te veranderen. Door wereldwijd samen te werken aan duurzame en innovatieve oplossingen dragen we het beste bij aan de opgaven van de maatschappij en onze klanten’.

Deel deze pagina