• Zuid-Korea in 2060 een koolstofneutraal

  • Award voor de ontwikkeling en revitalisering van de Smart City-industrie in Zuid-Korea

  • Opslag en terugwinning van thermische energie in aquifers in de ondergrond

Gepubliceerd op 31 maart 2022

Witteveen+Bos wint World Smart City Expo 2021 award

Witteveen+Bos heeft de World Smart City Expo 2021 award WSCE2021 gewonnen voor onze bijdrage aan de ontwikkeling en revitalisering van de Smart City-industrie in Zuid-Korea. De afgelopen twee jaar heeft Witteveen+Bos samengewerkt met Zuid-Korea op het gebied van de energietransitie, met name met aquathermische energiesystemen en Zero Energy Buildings (ZEB).

Witteveen+Bos heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de toepassing van het ATES-systeem (aquifer thermal energy storage) in het Busan Eco-Delta City-gebied in Korea, in samenwerking met Korean District Heating Engineering Co. Ltd. Dit project toonde aan dat met de hoge omgevingstemperaturen in de zomer en de hoge koelvraag van gebouwen, de ATES-ZEB oplossing een significante bijdrage kan leveren aan het decarboniseren van de verwarmings- en koelvraag van de gebouwde omgeving in Korea.

Opslag en terugwinning van thermische energie in aquifers (waterdragende lagen) in de ondergrond is een innovatieve manier om het energiesysteem van de gebouwde omgeving duurzamer te maken.

Opslag en terugwinning van thermische energie in aquifers (waterdragende lagen) in de ondergrond is een innovatieve manier om het energiesysteem van de gebouwde omgeving duurzamer te maken. Het maakt het gebruik van variabele warmtebronnen met een lage temperatuur mogelijk, zowel stand-alone als in collectieve systemen, omdat de warmteproductie zo over het hele jaar kan worden gespreid, ongeacht de gelijktijdigheid van warmteproductie en -vraag. Omdat de ondergrondse energieopslag werkt met een thermisch balanceringssysteem, waarvoor een koudeopslag nodig is, kan het systeem ook worden gebruikt om gebouwen van koude te voorzien, waardoor in feite twee toepassingen aan één systeem worden gegeven.

Zuid-Korea heeft onlangs forse stappen aangekondigd om in 2060 een koolstofneutrale staat te zijn. Tot op heden is het land sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen, dus dat vraagt om nogal wat transformaties in een relatief korte periode. Witteveen+Bos werkt samen met de Nederlandse ambassade in Seoul en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Zuid-Korea aan een marktstudie naar Zero Energy Building en aquathermie.

Deel dit artikel