Gepubliceerd op 18 december 2020

Witteveen+Bos wint prijs voor verbetering waterhuishouding Mekong Delta in Vietnam

Witteveen+Bos heeft met een drainage-concept een prijs gewonnen voor het verbeteren van de waterhuishouding in de Mekong Delta in Vietnam.  Doel is de agrarische productie in de Mekong Delta te verhogen. De prijs is onderdeel van de Agro-water Contest in the Mekong Delta.

Witteveen+Bos heeft gewonnen in de categorie ‘Dealing with saline water’ met het concept  ‘Desalination of the root zone to improve crop production using deep drainage’.  Dit betreft het toepassen van verschillende typen drainage om het zoute grondwater te controleren. Dit verhoogt enerzijds de productiviteit en anderzijds verlaagt het de zoetwatervraag.

Volgens de jury van de Agro-water Contest is het concept goed ingebed in de lokale situatie en biedt het een slimme, schaalbare oplossing voor een concreet probleem in de Mekong-delta dat echt wat oplevert voor de boeren.

Met de prijs heeft Witteveen+Bos een budget gewonnen om het concept verder uit te werken en financiering te zoeken voor implementatie in Vietnam.  We werken hierbij samen met Deltares, Barth Drainage en MWI uit Vietnam.

Daarnaast heeft Witteveen+Bos bijgedragen aan het winnende concept van Deltares in de categorie ‘Improved waterquality’ met het concept ‘Smart integrated surface/groundwater supply management’. Ook dit concept is volgens de jury goed ingebed in de lokale context  en beschikt het over een zeer concrete en geïntegreerde aanpak.

De Mekong Delta staat onder zware druk van klimaatverandering, minder duurzame productiesystemen en illegaal menselijk handelen. Een landbouwtransformatie is noodzakelijk van minder intensieve rijstteelt naar meer hoogwaardige productie zoals aquacultuur en fruit in combinatie met verdere waardeketen ontwikkeling. Daarnaast is goed watermanagement een voorwaarde tegen grondverzakking, waterzekerheid en waterkwaliteit. De Agro-water Contest wil inspirerende voorbeelden presenteren om de verdere verduurzaming en circulariteit van de Mekong Delta helpen versterken.

(kopie 1)

Deel deze pagina

Meer weten?

Witteveen+Bos medewerker Herman Mondeel

Herman Mondeel

PMC-leider Watermanagement en ruimtelijke adaptatie