Gepubliceerd op 01 september 2020

Witteveen+Bos verbindt energie en mobiliteit op weg naar zero emissie

In de Klimaatwet is vastgelegd dat Nederland in 2030 49 % minder CO2 mag uitstoten ten opzichte van 1990. Om deze doelstelling te halen heeft de overheid samen met bedrijven en organisaties in het nationale Klimaatakkoord een aantal maatregelen afgesproken. Ook op het gebied van vervoer en mobiliteit zijn er afspraken gemaakt over zero emissie mobiliteit (ZEM). Zo moet het doelgroepenvervoer vanaf 2025 emissieloos zijn en voertuigen van gemeenten en het ov-busvervoer vanaf 2030.

Witteveen+Bos, actief in zowel de energie- als mobiliteitswereld, adviseert over integrale oplossingen voor de inpassing van zero emissie mobiliteit, van strategisch advies tot fysieke inpassing:

  • we brengen (regionale) stakeholders samen om kennis te delen, informatie uit te wisselen en samenwerking te stimuleren op het gebied van mobiliteit en energie;
  • om een integrale totaaloplossing te kunnen bieden, verbinden we werkgebieden aan elkaar, zoals ov en doelgroepenvervoer, of ruimtegebruik en energie; 
  • we doen onderzoek naar laadpleinen en kansen voor het opwekken van energie en stellen visie en beleid op voor laadinfrastructuur. Daarbij besteden we ook aandacht aan de opwekking van hernieuwbare energie en/of lokaal benodigde opslag van hernieuwbare energie;
  • we stellen met klanten en partners een visie en strategie op voor openbaar vervoer en gaan bijvoorbeeld in een vroeg stadium in gesprek met de concessieverlener om mobiliteitsdoelstellingen te realiseren en implementeren; 
  • daarnaast doen we onderzoek naar de technische en ruimtelijke inpassing van laadinfrastructuur voor auto’s of busvervoer.


Zero Emissie-bussen Gooi en Vechtstreek

Een goed voorbeeld is een project dat we hebben uitgevoerd voor de provincie Noord-Holland. Witteveen+Bos heeft onderzocht hoe de ov-concessie Gooi en Vechtstreek ingericht kan worden met Zero Emissie-bussen vanaf de start van de nieuwe concessie in 2021. Het doel van de provincie is een volledig elektrische concessie uit te schrijven, waarmee invulling wordt gegeven aan het ‘Bestuursakkoord zero-emissie busvervoer’ en de nieuwe concessie toekomstbestendig wordt ingericht. Hiervoor heeft Witteveen+Bos geadviseerd over het benodigde ruimtebeslag voor de laadinfrastructuur, de inpassingsmogelijkheden en de aansluitingen op het net. De uitkomsten zijn succesvol afgestemd met de betrokken gemeentes en de verantwoordelijke netbeheerder. 

 

Deel dit artikel