• 6-jarig onderzoek op het gebied van waterstof, redoxflow-batterijen, koolwaterstofproductie uit CO2

  • Witteveen+Bos actief op kruispunt van waterstoftechnologie en systeemintegratie

Gepubliceerd op 12 december 2019

Witteveen+Bos participeert in miljoenenonderzoek naar grootschalige energieopslag

In 2050 willen we alleen nog maar hernieuwbare schone energie gebruiken om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Om tot deze internationale doelstelling te komen moeten een aantal obstakels worden overwonnen. Het belangrijkste obstakel is de onbalans tussen vraag en aanbod van hernieuwbare elektriciteit, waardoor de leveringszekerheid in het geding is. Om de onbalans te herstellen is energieopslag essentieel. Hierdoor is er een brede interesse in energieopslag in de vorm van groene waterstof, batterijen en andere energiedragers. Deze energiedragers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de flexibilisering van het elektriciteitssysteem, met als voordeel dat er geen koolstofdioxide wordt uitgestoten. Groene waterstof kan naast energiedrager ook gebruikt worden als groene grondstof van de chemische industrie, waardoor groene waterstof een bredere toepassing heeft. Daarom wordt geïnvesteerd in onderzoek en pilotprojecten naar grootschalige energieopslag, waar Witteveen+Bos een fieldlab voor groene waterstofproductie zal ontwikkelen. 

 

Groene waterstof wordt gemaakt van groene stroom en water en stoot alleen zuurstof uit. Vervolgens kan de groene waterstof gebruikt worden als energiedrager/grondstof. Groene waterstof draagt dus bij aan een schonere wereld. De belangstelling voor waterstof brengt veel nieuwe kansen met zich mee, maar ook veel onbekendheid en dus veel vragen. Is waterstof een optie voor mijn hogetemperatuurwarmtevraag? Is het interessanter waterstof op land of offshore te produceren? Waar haal ik waterstof vandaan? Hoe kan ik een waterstofproject opzetten? Kan ik winst behalen op waterstofproductie door ook de zuurstof te gebruiken? Behaal ik als ondernemer mijn duurzaamheidsdoelstellingen door waterstof toe te passen? Hoe kan ik waterstof veilig gebruiken? Is zo’n project wel vergunbaar? Al deze vragen zullen onderzocht worden in het fieldlab groene waterstofproductie om zo tot een zo duurzaam mogelijk energiesysteem te komen.

Waterstof en Witteveen+Bos
Als Witteveen+Bos zijn we al betrokken in verschillende Nederlandse waterstofgerelateerde projecten. In Deventer komt één van de fieldlabs van RELEASE. Dit fieldlab is ook onderdeel van het Groene waterstofproject dat Witteveen+Bos samen met bedrijven en hogescholen in Deventer en Arnhem gaat starten. In Deventer gaan we proberen de groene waterstof en zuurstof toe te passen in de industrie, transport en gebouwde omgeving. Het ontwerp moet  een blauwdruk worden die op tal van andere industrieterreinen in Nederland en daarbuiten toegepast kan worden.

De kennis en ervaringen die we opdoen in deze projecten en in het fieldlab gebruiken we weer in andere projecten, om zo een positieve bijdrage te leveren aan een schone toekomst.

Met de samenwerking in RELEASE zetten we Nederland op de kaart als Hydrogen, CCU en Flowbattery Valley. Hiermee komt de samenwerking tussen alle regionale H2-initiatieven echt goed op stoom en versnellen we de kennisontwikkeling enorm

Fenna van de Watering - Witteveen+Bos

Reversible Large-scale Energy Storage (RELEASE)
Binnen RELEASE wordt gewerkt aan nieuwe technologische mogelijkheden op het gebied van energieopslag, waarbij elektrische energie opgeslagen wordt en vervolgens weer gebruikt kan worden. Het project concentreert zich op drie technologieën voor de korte (2030) en lange termijn (2050): waterstofproductie, koolwaterstofproductie uit CO2 en flowbatterijen. Het consortium, waar Witteveen+Bos deel van uitmaakt, bestaat uit universiteiten, hogescholen, bedrijven, field-labs en overheden, in een ongeëvenaarde alliantie van labschaal tot implementatie. Ruim 40 onderzoekers van zeven universiteiten en 25 partners kunnen binnen dit consortium met hun teams aan de slag met interdisciplinair onderzoek. Daarmee komen maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen handbereik. Het onderzoek binnen het RELEASE-project past ook goed binnen het onderzoeksinitiatief e-Refinery van de TU Delft.

Onderzoeksteam RELEASE
Paulien Herder (hoogleraar Energy Systems aan de TU Delft) en haar onderzoeksteam binnen het interdisciplinaire consortium RELEASE krijgen ruim 10 miljoen euro toegekend van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). NWO steekt vanuit het Crossover-programma in totaal 39 miljoen euro in vijf grote, interdisciplinaire onderzoeksconsortia om vooruitgang te boeken binnen diverse maatschappelijke en economische uitdagingen.

Paulien Herder vertelt: ‘Het doel van ons consortium is om - samen met wetenschappers uit sterk uiteenlopende disciplines en publieke- en private partners - de handen ineen te slaan op het gebied van energieopslag en versnelling van de verduurzaming. Voor het bereiken van wetenschappelijke doorbraken op dit gebied is een actieve samenwerking binnen de kennisketen van groot belang. Met elkaar willen wij voor 2030 en 2050 technologische oplossingen en beleidsmaatregelen realiseren die essentieel zijn voor het verbeteren van de prestaties en het verlagen van de kosten van grootschalige energieopslag, gebaseerd op elektrochemische omzettingen.’

Crossover-programma NWO
Het Crossover-programma is nieuw binnen NWO en is onderdeel van de NWO-bijdrage aan het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019. Met dit contract onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de inhoudelijke ambities voor de topsectoren, met als doel het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken. In vergelijking met de 'reguliere' publiek-private samenwerkingen bestrijken de projecten in het Crossover-programma een breder palet van topsectoren en andere onderzoeksagenda's. Lees hier het persbericht van de NWO over het programma.

Deel dit artikel

Wil je meer weten over waterstof?

Raphaël van der Velde

PMC-leider Energiesystemen