Gepubliceerd op 26 september 2018

Witteveen+Bos opens pop-up office in Wageningen

Op 25 september 2018 opende ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos een pop-up kantoor op de campus van Wageningen University & Research (WUR). Tijdens de feestelijke bijeenkomst in gebouw Impulse, waar het kantoor gevestigd is, werd het startschot voor geïntensiveerde samenwerking gevierd met de universiteit, kennisinstellingen, campusbedrijven en ingenieurs van Witteveen+Bos. Het is de bedoeling dat de verschillende partijen elkaar ontmoeten, inspireren en samenwerkingen initiëren vanuit het nieuwe kantoor.

Met het pop-up kantoor op de Wageningen Campus is het de ambitie van Witteveen+Bos om een verbindende schakel te worden tussen Wagenings wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse praktijk van het ingenieursbureau. Directeur Stephan van der Biezen van Witteveen+Bos: ‘We zijn ervan overtuigd dat we door samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven voor alle partijen meerwaarde kunnen creëren, om vanuit ieders eigen kennis en kunde de wereld duurzaam door te geven aan volgende generaties.’ Tijdens de opening vertelde opleidingsdirecteur Marjo Lexmond (WUR) dat zichtbare aanwezigheid van bedrijven voor studenten van groot belang is om in aanraking te komen met de praktijk. Daarnaast lichtte aquatisch ecoloog Wolf Mooij van NIOO-KNAW toe dat samenwerking in de gouden driehoek van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen weliswaar uitdagingen kent, maar wel heel hard nodig is om bijvoorbeeld het probleem van klimaatverandering te tackelen. Ivo Demmers (programmaleider duurzaam waterbeheer aan de WUR) gaf aan dat de aanwezigheid van een kennisgedreven ingenieursbureau op de Campus ook voor de WUR stimulerend kan zijn om verdere samenwerking te zoeken. Hij wees daarbij specifiek op internationale uitdagingen in de combinatie van water en voedselzekerheid. 

Over Witteveen+Bos pop-up kantoren
Witteveen+Bos experimenteert met pop-up kantoren dichtbij hogescholen en universiteiten die de organisatie belangrijk zijn. Deze kantoren zijn in principe tijdelijk van aard. Het zijn plekken waar Witteveen+Bos’ers, studenten, opdrachtgevers en partners elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Het eerste pop-upkantoor, gevestigd op de campus van Wageningen University & Research, zal zich met name richten op samenwerkingen binnen de thema’s Smart Cities, Smart Cycles en Smart Deltas.

Deel deze pagina