Gepubliceerd op 03 oktober 2017

Witteveen+Bos ontwerpt voorkeursalternatief Noordelijke Randmeerdijk

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe werkt ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos vanaf deze week aan de verkenning om te komen tot een gedragen voorkeursalternatief voor de Noordelijke Randmeerdijk. Deze primaire waterkering tussen Doornspijk en de nieuw aan te leggen Reevedam is bij toetsing afgekeurd en maakt deel uit van de dijken die in het kader van het Hoogwaterbeschermings-programma de komende jaren aangepakt moeten worden. Uniek in de aanpak van Witteveen+Bos is om de dijk niet op zichzelf te bekijken, maar te kijken naar het hele Veluwerandmeersysteem. De impact van de dijkversterking op de omgeving kan daardoor mogelijk verkleind worden.

Het advies voor een gedragen voorkeursalternatief is gepland voor oktober 2018, waarna de besturen van Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Drents-Overijsselse Delta het alternatief beoordelen en vaststellen. Na februari 2019 zal begonnen worden aan de planuitwerking van het voorkeursalternatief. De Noordelijke Randmeerdijk is een oude Zuiderzeedijk en daarmee cultuurhistorisch erg waardevol. Hoewel de dijk niet langs een rivier of zee ligt, heeft hij wel degelijk een functie als primaire waterkering. Op basis van de Waterwet worden dijken in Nederland elke twaalf jaar beoordeeld. Op dit moment voldoet de dijk niet aan de eisen voor hoogwaterveiligheid.

Waterschap Vallei en Veluwe gunde deze opdracht binnen de raamovereenkomst voor Algemene Ingenieursdiensten aan Witteveen+Bos op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV, voorheen EMVI). Uniek is dat Witteveen+Bos bij de afweging om te komen tot een voorkeursvariant niet alleen de dijk op zichzelf bekijkt, maar kijkt naar het totale Veluwerandmeersysteem. Daarbij wordt ook in beschouwing genomen welke waterstanden de dijk moet kunnen keren bij zware zuidwesterstorm als de wind het water hoog opstuwt en hoe deze dijk samenhangt met de Reevedam die in het Drontermeer aangelegd wordt in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. In de verkenning worden verschillende opties overwogen om te kijken welke variant het waterveiligheidsprobleem het beste oplost.

Voor Waterschap Rivierenland werkt Witteveen+Bos samen met Bureau Stroom sinds mei 2017 aan een vergelijkbare opdracht: een integraal voorkeursalternatief voor de dijk aan de noordzijde van de Waal tussen Wolferen en Sprok, bij Nijmegen. In dit project ligt de nadruk op het onderzoeken van veiligheids-maatregelen aan de dijk en een mogelijke dijkteruglegging bij Oosterhout.

Deel deze pagina