Witteveen+Bos: goede jaarcijfers 2021, wisseling in RvC 

Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos sluit het jaar 2021 af met een omzet van 160,3 miljoen euro (2020: 155,8). Het nettoresultaat bedroeg 18,3 miljoen euro (2020: 17,9) en de nettowinstmarge was 11,4 % (2020: 11,5 %). Daarmee was 2021 financieel een goed jaar. De jaarcijfers zijn vastgesteld op de aandeelhoudersvergadering (AVA) van maandag 11 april 2022. Ook heeft de AVA ingestemd met de voordracht van de Raad van Commissarissen van Peter Reinders als nieuwe commissaris. Hij volgt de terugtredende Gerard van de Aast op.

Algemeen directeur Wouter Bijman: ‘2021 was vanwege corona weer een bijzonder jaar, wat ook veel van onze mensen heeft gevraagd. Daarom is ons financiële resultaat best knap. Toch varen we in algemene zin een voorzichtige koers. Het is nog niet duidelijk wat de vreselijke oorlog in Oekraïne en de economische effecten daarvan voor Witteveen+Bos zullen gaan betekenen. Daarnaast zien we een toenemende krapte op de arbeidsmarkt en stijgende kosten als gevolg van de hoge inflatie.’

Bijman blikt vooruit: ‘We zijn blij met de toegenomen bewegingsvrijheid, daar waren we met z’n allen enorm aan toe. En het is ook belangrijk om goed samen te kunnen werken aan grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, klimaat en biodiversiteit en de vervangings- en renovatieopgave. Daarbij willen we aandacht blijven besteden aan de ontwikkeling van onze professionals, de juiste teams smeden en goed blijven samenwerken met onze partners in de keten.’

Online jaarverslag 2021
Op de pagina’s over het jaarverslag 2021 op de Witteveen+Bos-website staat meer over onze projecten, talenten, innovaties, bedrijfsvoering en financiële resultaten.