Witteveen+Bos geurlaboratorium verhuist naar grotere locatie

Op dinsdag 16 juni 2020 is het nieuwe geurlaboratorium van Witteveen+Bos in gebruik genomen. Het lab is verhuisd naar de Hanzeweg 45 in Deventer. Deze locatie biedt meer ruimte waardoor het laboratorium slimmer, efficiënter en logischer kon worden ingericht en bovendien de mogelijkheid heeft om te groeien.

Het geurlab van Witteveen+Bos is één van de drie geurlabs in Nederland en is uniek vanwege de dubbele opstelling van analyseapparatuur, waardoor een grote capaciteit met uitgebreide mogelijkheden tot kwaliteitsborging wordt gecombineerd. Er is voldoende ruimte voor educatie en onderzoek, zoals naar de inzet van sensoren en drones om grip te krijgen op complexe situaties.

Bij het nieuwe lab kan bijvoorbeeld ook de meetwagen direct naast de werkplaats staan waar de apparatuur wordt onderhouden en opgeslagen. Hierdoor is het laboratorium efficiënter en logischer ingericht en kunnen we verder groeien, om aan de toenemende vraag naar advisering omtrent het voorkomen of beperken van geurhinder te kunnen voldoen. In specifieke opdracht en als onderdeel van multidisciplinaire projecten, want met name de combinatie van het geurlab met uiteenlopende disciplines binnen een breed georiënteerd adviesbureau is uniek. 

Deel deze pagina