Witteveen+Bos en Nijhuis Industries bundelen krachten voor 1-STEP® filter

Op maandag 5 maart 2018 hebben Karin Sluis, CEO van Witteveen+Bos, en Menno M. Holterman, CEO van Nijhuis Industries, een intentieverklaring ondertekend voor een unieke samenwerking voor de wereldwijde implementatie en toekomstige ontwikkeling van het 1-STEP® filter. Het 1-STEP® filter is de meest rendabele volledige nabehandelingsoplossing ter verbetering van de effluentkwaliteit van gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). Deze revolutionaire, baanbrekende zuiveringsstap verwijdert tegelijkertijd alle zwevende stof, stikstof, fosfor, organische microverontreinigingen en medicijnresten. Het 1-STEP® filter combineert vier processen in één reactor, wat zorgt voor een compacte, robuuste, betrouwbare en kosteneffectieve effluentzuiveringsoplossing, die naast een schoner en beter beschermd milieu ook de goedkoopste effluentrecyclingsprocessen mogelijk maakt.

Waternet - vernieuwer, medeontwikkelaar en eerste gebruiker van het 1-STEP® filter
Waternet is het waterbedrijf dat zorgt voor de waterkringloop van Amsterdam en omgeving. Sinds 2013 heeft Waternet het allereerste 1-STEP® filter in gebruik in de rwzi Horstermeer (inwonersequivalent: 165.000). De rwzi Horstermeer is uitgerust met een volledig 1-STEP® filter met een capaciteit van 1.550 m3/u, dat is geïnstalleerd om te voldoen aan de strenge normen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), namelijk een maximaal totaal stikstofgehalte van 5 mg/l en een maximaal totaal fosforgehalte van 0,3 mg/l, en om de rwzi Horstermeer toekomstbestendig te maken en in staat te stellen om te voldoen aan mogelijke toekomstige lozingslimieten voor organische microverontreinigingen.

Uitgebreide R&D-inspanningen en veldtesten
Op basis van uitgebreide R&D-inspanningen en praktijktests tussen 2009 en 2010 is het 1-STEP® filter voor de rwzi Horstermeer in 2011 gebouwd en in augustus 2012 opgeleverd. Dit 1-STEP® filter is het resultaat van een gezamenlijk ontwikkelingsproces door diverse betrokken bedrijven, met financiële steun van STOWA en het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water. Na de ingebruikname op 1 januari 2013 is het filter uitvoerig getest bij diverse belastingen, met verschillende waterkwaliteiten en onder alle mogelijke Nederlandse weersomstandigheden. Het filter is ontworpen voor zuivering van maximaal 1,3 maal de droogweerstroming van de rwzi en een gelijktijdige vermindering van het totale stikstofgehalte tot maximaal 2,2 mg/l en van het totale fosforgehalte tot maximaal 0,18 mg/l; dit is het laagste fosforgehalte dat tot nu toe in de praktijk is gezien. De succesvolle implementatie van het 1-STEP® filter in de rwzi Horstermeer heeft geleid tot een besparing van 30-50% op de investerings- en exploitatiekosten in vergelijking met conventionele processen met opeenvolgende stappen.

Over het 1-STEP® filter
Het 1-STEP® filter is een modulair, compact filter met één vast filterbed met actieve kool, dat wordt gebruikt met een relatief snelle neerwaartse stroming. Het 1-STEP® filter combineert vier zuiveringsprocessen in één reactor. Naast de verwijdering van zwevende stof door filtering wordt tegelijkertijd stikstof verwijderd via biologische denitrificatie (met een selectieve koolstofbron), worden chemisch fosfaat en zware metalen verwijderd door coagulatie en flocculatie (met een lage dosis metaalzout) en kunnen – indien nodig – organische microverontreinigingen worden verwijderd via adsorptie op de actieve kool.

Deel deze pagina