Witteveen+Bos en Energy Transition Centre tekenen samenwerkingsovereenkomst

Witteveen+Bos en het Energy Transition Centre (EnTranCe) hebben vandaag in Groningen een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend. Onderdeel van deze samenwerking is de opening van een pop-upkantoor van Witteveen+Bos op de Zernike Campus in Groningen. De energietransitie is het centrale thema in de samenwerking tussen beide partijen.

Witteveen+Bos wil met deze samenwerking haar innovatieketen en talentketen in de energietransitie versterken. Om de energietransitie te realiseren zijn namelijk de komende jaren nog veel meer experts nodig. Daarom willen wij ons talent en toekomstig talent gezamenlijk laten werken aan kennisontwikkeling.

Dit gaan we op EnTranCe doen in verschillende innovatielijnen, waarin we samen met studenten, partners en klanten nieuwe oplossingen bedenken voor vraagstukken in de energietransitie: waterstof,  energieparticipatie, energiesystemen en off-shore wind, warmtewet en netstrategie.

‘Met een workshopmiddag energietransitie komen we niet op de oplossingen die we nodig hebben. Voor de volgende fase van de energietransitie moeten we professionals en talent structureel verbinden. Door samen te innoveren en kennis te ontwikkelen dragen we bij aan de maakbaarheid van deze transitie.’ - Jimme Zoete MSc, kwartiermaker W+B pop-up Groningen

Waarom in Groningen?

Groningen is koploper op het gebied van de energietransitie in Nederland. Met 5,7 TWh hernieuwbare elektriciteit (>15% van NL) heeft Groningen de komende jaren grote ambities in de energietransitie.

Groningen heeft zich de afgelopen jaren geprofileerd als waterstofhub (Hydrogen Valley), waar onder andere Gasunie inzet op landelijk waterstofnetwerk. Noord-Nederland is bovendien een bottleneck voor netversterking en netstrategie voor TenneT, Enexis en Liander. Daarnaast is uit de meeste pilots aardgasvrije wijken in Groningen gebleken dat dit complexe projecten zijn. Daarom willen we onze kennis en talenten in Groningen verder ontwikkelen.

Waarom op EnTranCe?

De pop-up is deel van een strategische samenwerking met EnTranCe. EnTranCe is een ‘centre of expertise’ op het gebied van de Energietransitie. EnTranCe is op zoek naar nieuwe vormen van samenwerken waardoor impact, versnelling en innovatie in energietransitie worden vergroot. De voorliggende samenwerking is een nieuwe manier van samenwerken die EnTranCe samen met Witteveen+Bos wil onderzoeken en versterken.

‘Het laaghangend fruit in de energietransitie is al geplukt. Wat mij motiveert is de grote slag die we kunnen maken door vanuit systeemdenken met elkaar integrale oplossingen te realiseren. Dat motiveert ons als EnTranCe, gezamenlijk te innoveren met verschillende partners.’ - Drs M.J.M. Koenis (Marcel), Business development directeur  EnTranCe

Wat is een pop-up-kantoor?

Witteveen+Bos experimenteert met pop-upkantoren dichtbij hogescholen, universiteiten, innovatieve omgevingen of een specialistische markt die voor de organisatie belangrijk zijn. Deze kantoren zijn in principe tijdelijk van aard. Het zijn plekken waar Witteveen+Bos’ers, studenten, opdrachtgevers en partners elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten, innoveren en van elkaar kunnen leren. Na Wageningen is Groningen het tweede pop-upkantoor. Door de coronamaatregelen is de opening van het pop-up kantoor voorlopig uitgesteld.

Meer informatie?

Jimme Zoete

Groepsleider Energie en Ruimte