Gepubliceerd op 28 maart 2017

Witteveen+Bos boekt goede resultaten over 2016

Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos N.V. houdt de stijgende lijn in de omzetcijfers vast: de omzet nam toe van bijna 130 miljoen euro in 2015 naar 137 miljoen euro in 2016. Het nettoresultaat van 15,7 miljoen euro kenmerkt de financiële gezondheid van het bedrijf. Zowel de directie als de Raad van Commissarissen, waarmee in 2016 voor het eerst werd gewerkt, kijken terug op een goed lustrumjaar. De cijfers worden op 5 april 2017 officieel vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Resultaten
In 2016 vierde Witteveen+Bos haar 70e verjaardag. Het lustrumjaar kende mooie momenten zoals het winnen van De Vernufteling met het Building with Nature mangroveproject op Java, dat wordt uitgevoerd binnen het consortium Ecoshape, digitale innovaties zoals online bewonersparticipatie en diverse geslaagde externe en interne lustrumactiviteiten. Vanuit negentien kantoren wereldwijd is gewerkt aan ruim 3.500 lopende en nieuwe opdrachten op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Daarmee zette het bureau in 2016 137 miljoen euro om, met een EBITDA van 23,5 miljoen euro (21,3 miljoen euro in 2015) en een nettowinstmarge van 11,5 % (11,1 % in 2015).

Duurzame oplossingen
Algemeen directeur Karin Sluis: ‘Gezonde financiële resultaten zijn een belangrijke randvoorwaarde om onze bijdrage te kunnen leveren aan de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, van schoon drinkwater tot duurzame energie en goede infrastructuur. Via onze projecten hebben we de meeste impact. Daarom hebben we in 2016 flink ingezet op de toepassing van onze duurzame ontwerpprincipes. Met deze tool concretiseren we in al onze projecten de mogelijkheden tot bijvoorbeeld het bouwen met de natuur, klimaatadaptatie, circulair ontwerpen en het betrekken van stakeholders. Ook sturen wij binnen ons bedrijf op talentontwikkeling en diversiteit, waarmee we bijdragen aan het VN-doel eerlijk werk en economische groei.’ Verdere verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering leidde onder meer tot het behalen van de CO2-reductiedoelstelling voor 2016. Het bureau ligt op koers om de gestelde reductieambitie van 30 % vermindering in 2020 (ten opzichte van referentiejaar 2007) te halen. Ook wist Witteveen+Bos het CO2 Bewust Certificaat op niveau 5 van de CO2 prestatieladder te behouden.

Nieuwe directeur
Directeur Henk Nieboer is sinds 12 april 2006 lid van de directie. Hij bereikte in 2017 de leeftijd van 55 en zal plaatsmaken voor een opvolger, zoals dat bij Witteveen+Bos statutair is vastgelegd: ‘De afgelopen jaren heeft Witteveen+Bos een mooie groei doorgemaakt als bedrijf. Vanuit een sterke thuisbasis in Nederland werken we nu wereldwijd vanuit meer dan tien landen. Ik heb met veel plezier mijn steentje bijgedragen aan de groei en internationalisering van ons bureau.’ Eerder maakte Witteveen+Bos bekend dat Stephan van der Biezen is voorgedragen om Henk Nieboer op te volgen. Op 5 april 2017 zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden gevraagd in te stemmen met dit voorstel.

Deel deze pagina