Gepubliceerd op 02 februari 2022

Winnaars Repairing the Present geselecteerd

Nederlands deel van Europese innovatiesubsidie toegekend aan twee kunstinitiatieven

Witteveen+Bos is dit voorjaar gastorganisatie van twee kunstenaarsinitiatieven. De kunstenaars krijgen de gelegenheid om hun ideeën in een van de adviesprojecten van Witteveen+Bos te realiseren. Dat gebeurt in de vorm van twee fellowships, in het project Omgevingsvisie Den Haag. Het gaat om de Nederlandse uitwerking van het Europese S+T+ARTS programma, dat samenwerking faciliteert tussen kunstenaars en bedrijfsleven, onder de noemer ‘Repairing the Present’, om te komen tot oplossingsrichtingen voor de Green Deal.

In de afgelopen maanden zijn alle 334 inschrijvingen die na de open call werden ontvangen uitvoerig beoordeeld door twaalf Regionale S+T+ARTS Centra, experts en een lokale jury. De winnaars voor de regio Nederland zijn: kunstcollectief Grow Your Own Cloud en kunstenares Penelope Cain.

Grow your own cloud

Grow Your Own Cloud is een kunstcollectief uit Parijs dat is opgericht door Cyrus Clarke en Monika Seyfried. Zij willen in het project de volgende stap zetten in hun werk rond DNA-gegevensopslagmethoden. Onder de naam Urban Data Forest wil het collectief de data cloud opnieuw vormgeven door in Den Haag 's werelds eerste biologische datacentrum te creëren. Urban Data Forest roept ethische, technische en maatschappelijke vragen op over dataopslag en de gevolgen daarvan voor het milieu. Het einddoel is een prototype opzetten voor een toekomst waarin duurzame dataopslag in de stad de sleutel is tot schonere, groenere en meer welvarende steden.

Penelop Cain

Penelope Cain is een microbiologe die kunstenaar is geworden. In haar goed doordachte werken worden beide disciplines gecombineerd om ons bewuster te maken van de schoonheid van intersoortelijke gemeenschappen in bedreigde landschappen. Haar project 'Repairing with Lichen' onderzoekt beeldvorming van de stad door de lens van één soort: het korstmos. Het project richt zich op biodiversiteit in steden, koolstofopname en stikstofvastlegging. Door het concept van microwildgroei te introduceren in de minst natuurlijke gebieden van de stad, maakt Penelope grote betrokkenheid van het publiek mogelijk en kan er eenvoudig worden opgeschaald in stedelijke gebieden.

Kunstexperiment

Eveline Buter, directeur bij Witteveen+Bos: ‘We hebben ontzettend veel zin in het hosten van deze kunstenaars en hopen veel van elkaar te leren. We werken namelijk elk op onze eigen manier aan thema’s als het vergroenen van steden en het verkleinen van de impact van datacentra. We zijn benieuwd naar wat er kan gebeuren als onze technische wereld en hun artistieke aanpak zo intensief bij elkaar komen. Het past bij ons streven naar een diepgaandere en meer concrete vorm van wederzijdse inspiratie tussen kunst en ingenieurswerk, die verder gaat dan het jaarlijkse uitreiken van de Kunst+Techniek-prijs.’

Met dit initiatief introduceren de projectpartners artistieke inbreng als onderdeel van innovatietrajecten. De fellows zullen nauw samenwerken met Witteveen+Bos. Met de vanuit de kunst gedreven innovatiemethode van In4Art zal het project gedurende de experimenten continu verbindingen leggen tussen de verschillende disciplines, zodat innovatie ‘spill-overs’ verder uitgewerkt kunnen worden en de prototypes op verschillende niveaus impact realiseren.

Brede samenwerking

Het experiment wordt gedragen door een uitgebreide groep van lokale experts, die de inzichten verder kunnen laten resoneren in hun eigen industrietakken en sectoren. De resultaten zullen internationaal getoond worden bij gerenommeerde musea als MAXXI in Rome en ZKM in Karlsruhe. Dit project is medegefinancierd door het Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Content en Technologie van de Europese Commissie in het kader van subsidieovereenkomst LC01641664.

Deel deze pagina