Gepubliceerd op 19 september 2016

Werelddoelen inspiratie voor waardecreatie

‘Een klein jongetje dat op het strand het verzamelde water - door het doorsteken van zelfgemaakte zanddijken - weer terug laat stromen naar de zee. Zo’n ventje was ik.’ Henk Nieboer ziet zichzelf niet op de eerste plaats als een wereldverbeteraar. Als antwoord op de vraag waarom hij doet wat hij doet, gaat hij terug naar zijn kinderjaren. Opgroeiend in Rotterdam en met een varende vader en grootvader, ging hij op zondag altijd schepen kijken in de haven. ‘Ik wilde in de baggerwereld gaan werken, daarom ben ik Waterbouwkunde gaan studeren in Delft. Uiteindelijk ben ik niet bij een baggeraar maar bij Witteveen+Bos terecht gekomen. Werken met land en water is mijn passie, daarom doe ik dit werk.’

Karin Sluis koos voor het vak van civiel ingenieur door haar - inmiddels bekende - bewondering voor de ‘Golden Gate Bridge’. Al bijna 80 jaar verbindt deze brug grote groepen mensen. ‘Een oplossing met impact: de brug is bij uitstek nuttig, duurzaam en mooi.’ Mensen willen van betekenis zijn. Daarvan is Karin overtuigd. ‘Ik geloof in de menselijke behoefte tot groei en ontwikkeling - persoonlijk en professioneel - en het willen leveren van een zinvolle bijdrage aan de wereld. Dat zit in ons. Ingenieurswerk is een prachtig instrument om maatschappelijke vraagstukken te helpen oplossen: we vertalen de uitdagingen naar op te lossen materie voor de ingenieur. Als ingenieursbureau kunnen wij een bijdrage leveren aan een betere wereld en daarin willen wij onze verantwoordelijkheid nemen. Een duurzame wereld - economisch, sociaal en ecologisch - is nodig als we de wereld beter willen achterlaten dan we haar aantroffen. Als ingenieurs hebben we de taak na te denken over de gevolgen van ons handelen. Sinds de oprichting van ons bureau - 70 jaar geleden - zetten we onze ingenieurskennis in om de complexe problemen op te lossen. ‘De opgaven veranderen in de loop der tijd. Ging het 30 jaar geleden over waterbeheer in landelijk gebied; nu gaat het over klimaatadaptatie. De som wordt er niet wezenlijk anders van,’ aldus Henk. 

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties vertalen de opgave waar de wereld voor staat: geen armoede meer, ongelijkheid bestrijden, zorgen voor betere leefomstandigheden en een schoner milieu en klimaatverandering tegengaan. Karin: ‘Het mooie van deze doelen is dat ze wereldwijd worden gedragen. Alle doelen hangen met elkaar samen en horen bij één systeem. Ze bieden een goede kapstok voor acties waarmee we binnen ons bedrijf al langer bezig zijn.’ Henk vult aan: ‘Eind 2015 hebben we voor een materialiteitsanalyse stakeholders gevraagd hoe wij met onze activiteiten een positieve bijdrage kunnen leveren. Wat bleek? Aan 10 van de 17 ontwikkelingsdoelen kunnen we in ieder geval bijdragen; vooral via onze projecten hebben we grote impact en is er nog een hoop te winnen.’

Het toepassen van onze zes duurzame ontwerpprincipes in projecten helpt volgens Karin om concrete stappen voorwaarts te zetten. ‘Onze relaties staan voor grote uitdagingen in hun streven naar het bouwen van leefbare en veilige steden, die goed bereikbaar zijn, met voldoende en schoon water en een duurzame energievoorziening; steden en dorpen waar het prettig wonen en werken is en waar bedrijven duurzaam produceren. Wij helpen hen om de juiste keuzes te kunnen maken. In onze projecten en ontwerpopgaven sturen de ontwerpprincipes het denken als het gaat om het aanpakken van de gevolgen van klimaatverandering, het efficiënter en duurzamer gebruik van materialen, betere bescherming van milieu en biodiversiteit en het bevorderen van ketenbeheer en (publieks)participatie. Hier moeten we met elkaar de komende tijd nog meer effort in steken.’

Waterzuiveringen worden inmiddels energiefabrieken (bijvoorbeeld in Hengelo) en harde zeeweringen worden zachte zeeweringen waarbij natuurlijke processen zijn ingezet voor waterveiligheid (Hondsbossche en Pettemer Zeewering). Ook het tunnelontwerp voor de Oosterweelverbinding (Antwerpen) toont de impact van slimme ontwerpkeuzes: het dubbellaags tunnelontwerp betekent dat er minder beton nodig is, dus een vermindering van de CO2-uitstoot (te vergelijken met de uitstoot van de stad Gouda). Bovenop de impact die de gehele nieuwe verbinding straks zal hebben, zoals betere bereikbaarheid, minder luchtvervuiling en lagere geluidsniveaus in de stad. In de genoemde voorbeelden benadrukt Henk het belang van een integrale aanpak: ‘Samen met betrokken partijen - ieder met eigen disciplines - hebben we gezocht naar de juiste oplossing. Als ‘launching customers’ hebben opdrachtgevers lef nodig om voor nieuwe oplossingen te kiezen, samen met partners, leveranciers, uitvoerders en beheerders. Door te durven doen, vergroten we impact.’

Karin: ‘Hoe mooi zou het zijn als we in al onze projecten en bedrijfsprocessen bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen? Dan nemen we onze maximale verantwoordelijkheid voor de opgaven van deze tijd. Maximale waardecreatie begint voor mij bij ieder individu, door te weten waaraan je zelf wilt en kunt bijdragen. Als bedrijf willen wij het platform zijn waarop onze medewerkers hun dromen en ambities kunnen waarmaken. We werken allemaal aan onze passie om de wereld mooier te maken, ieder via zijn eigen specialisme. We verbinden onze talenten, delen kennis, werken graag samen en heel belangrijk: we hebben er plezier in. Als we onze impact willen vergroten, individueel en samen, begint dit met nadenken over je eigen materialiteitsanalyse: wat is voor jou materieel - wat doet ertoe - en hoe kan je met jouw activiteiten een positieve bijdrage hebben? Vraag je af wat de huidige ontwikkelingen voor jou betekenen in de rol die je nu hebt.’ Impact vergroten begint volgens Henk al eenvoudig door werk en activiteiten te kiezen die dichtbij jezelf liggen; je authentieke drijfveren ontdekken en inzetten. ‘Over welk onderwerp koop je vaak een boek of wat bekijk je online of op tv? Zet je daarvoor in. Kies een carrière dichtbij je passie. Door je ambitie en energie samen te brengen, heb je hoe dan ook maximale impact.’ 
 

Deel deze pagina