We moeten Naar Circulair Bouwen in Water

Cobouw column door Marinus Aalberts

De bouwsector is wereldwijd verantwoordelijk voor een derde1 van de CO2-uitstoot. Om de klimaatafspraken van Parijs te halen, moet de bouwindustrie in het jaar 2050 77 %1 minder CO2 uitstoten dan nu gebeurt. Naast die enorme CO2-uitstoot gebruikt de bouwsector ook nog eens 40 %2 van de gewonnen grondstoffen en produceert het enorme hoeveelheden afval. Door meer circulair te bouwen kunnen we minder grondstoffen gebruiken én minder CO2 uitstoten.

Dát zien het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat ook zo. Vorige week maakten zij bekend3 dat er 17,5 MEur subsidie beschikbaar is voor circulaire projecten op het gebied van de grond, weg- en waterbouw. Als voorbeeld noemden zij het toepassen van circulair asfalt, wat een besparing oplevert van minstens 20 % CO2 ten opzichte van traditioneel asfalt. Minder CO2, minder grondstoffen en daarmee minder afvalstoffen.

Ons ingenieursbureau heeft zelf ook ervaring opgedaan met circulaire ontwerpen, bijvoorbeeld bij de A58, ook wel InnovA58 genoemd. Daarvan hebben we veel geleerd, bijvoorbeeld welk ontwerpproces we moeten volgen en hoe we circulaire ontwerpprincipes moeten toepassen om te komen tot een ontwerp met minder CO2-uitstoot. Een ander leerpunt is dat je concreet moet maken hoe je de circulariteit van een ontwerp meet, en dus vergelijkt. Daarvoor ontwikkelden we een tool, +Circular Design.

Met andere woorden, de bouwsector moet en gaat naar meer circulariteit. U, als Cobouwlezer, dus ook! De vereniging van Waterbouwers en Kivi erkennen deze noodzaak van circulariteit door te kiezen voor een actueel thema voor de Waterbouwdag op 3 oktober 2019: Naar Circulair Bouwen in Water. We gaan en moeten ernaartoe. Tot dan!

Marinus Aalberts
hoofd Witteveen+Bos-kantoor Rotterdam
medeorganisator Waterbouwdag 2019

Deel deze pagina