Gepubliceerd op 11 maart 2024

Waterveiligheid stroomgebied Welang

Co-creatie en lokale samenwerking

In het stroomgebied van de Oost-Javaanse Welang-rivier komen regelmatig overstromingen voor waar lokale gemeenschappen veel last van hebben. Daarbij treden ongewenste effecten op als bodemerosie, sedimentatie en zoetwatertekorten tijdens droogteperioden.

Witteveen+Bos werkt in een Nederlands-Indonesisch consortium aan concrete oplossingen die de waterveiligheid voor de lokale bevolking moet borgen. Dat is specifiek het geval voor een aantal dorpen langs de Welang: Sidogiri en Sukorejo, waar het wassende water de dorpscentra in een mum van tijd onder water zet (0,5 - 1,5 meter), soms voor een langere periode.

In totaal gaat het om vier ingrepen die vanaf september 2023 tot en met augustus 2024 hun beslag krijgen. Zo worden bovenstrooms ‘gully plugs’ geplaatst. Deze dammen, veelal geconstrueerd uit natuurlijke, lokale materialen, remmen de watersnelheid. Daarnaast leiden de dammen een deel van de stroom naar de oever, waar het infiltreert in de bodem als zoetwaterbuffer.

Benedenstrooms vinden vier ingrepen plaats in het stroomgebied rondom de Kraton-brug, zoals een by-pass, een verbreding en een omlegging van de rivier. ‘Hierbij zetten we onder meer hydraulische modellering in om het watersysteem te begrijpen. Voor de integrale, duurzame oplossingen passen we de principes van Nature-Based Design toe’, aldus projectleider Joost Noordermeer. ‘Dat doen we niet alleen. We trainen studenten van een nabijgelegen kennisinstelling, om onze kennis over te dragen aan toekomstige Indonesische waterbouwers.’

Het project is gericht op co-creatie en samenwerking met lokale kennis- en onderzoeksinstellingen en lokale gemeenschappen en autoriteiten. ‘Het doel is het ontwikkelen van oplossingen die zonder noemenswaardige ondersteuning van derden gekopieerd kunnen worden naar andere locaties.’

Meer weten?