Gepubliceerd op 16 maart 2022

Grote ambities om waterstof toe te passen

Denken, durven, doen. Nederland heeft weliswaar grote ambities om waterstof toe te passen in mobiliteit en de gebouwde omgeving, alleen blijft de realisatie van deze ambities achter.’ Aldus Hylife Innovations. De huidige woning en energiecrisis vraagt snel om concrete oplossingen. Met hun groene energiecentrale InnovaHub converteren zij ambities naar concrete projecten waarbij er nu een oplossing komt voor de vraagstukken binnen de energietransitie. Hylife Innovations ziet in Witteveen+Bos de ideale partner voor dit project, met kennis en kunde van waterstof, integrale expertise én met de nodige pioniersmentaliteit.

Duurzaam wonen met InnovaHub

We werken vaker vanuit huis, hebben een elektrische auto op de oprit staan en we kiezen massaal voor zonnepanelen. Die transitie vraagt om een andere benadering van (duurzaam) energiemanagement. Jean-Paul Scheurleer, oprichter van Hylife Innovations en tevens projectontwikkelaar, ziet mogelijkheden om de verduurzaming van bestaande bouw en nieuwbouwwijken naar een hoger niveau te tillen. Zijn doel is om duurzame, volledig emissie loze bestaande en nieuwe woonwijken te realiseren. Hoe? Met de InnovaHub.

Met InnovaHub focust Hylife Innovations zich op het opslaan en efficiënt managen van groene energie in de gebouwde omgeving. De opbrengst van wind- en zonneparken werpt lokaal zijn vruchten af, maar heeft als nadeel een onbalans tussen energieopwekking en het verbruik ervan door de afhankelijkheid van de weersomstandigheden. Om die energie efficiënt te managen voor woonwijken is een betrouwbaar systeem nodig dat kan omgaan met deze onbalans. De InnovaHub is een modulair, multifunctioneel energiestation wat tussen de woonwijk en wind- en zonparken in staat en vraag en aanbod van energie op elkaar afstemt zodat groene energie nooit verspild wordt.

Anders met energie leren omgaan

Groene energie gebruik je bij voorkeur direct. Het slimme energiemanagementsysteem van InnovaHub regelt vraag en aanbod tot op microniveau. Denk bijvoorbeeld aan slimme apparatuur wat een wasmachine inschakelt of een elektrische auto bi-directioneel inzet bij een piek in de energieproductie. Overproductie van energie wordt in het station opgeslagen in batterijen/elektrische auto’s, thermische energie verwarming en koeling of door het om te zetten naar groene waterstof om op een later moment in te kunnen zetten wanneer er geen wind is of als er weinig zon schijnt. Voor de omzetting naar waterstof wordt regenwater opgevangen en gebruikt. Uniek is dat de toegepaste verbrandingsketel op waterstof géén NOx en CO2 uitstoot. Daarmee is het een compleet systeem voor elektriciteit, warmte én koeling voor de woonwijk bestaande bouw alsmede nieuwbouw, volledig zelfvoorzienend én vrij van emissies.

De inzet van waterstof in woonwijken staat nog in de kinderschoenen en brengt logischerwijze de nodige vragen en uitdagingen met zich mee. Jean-Paul legt uit: ‘De energietransitie werkt alleen met een mix van verschillende technologieën. Waterstof is daarmee niet dé oplossing maar één van de oplossingen. Het is goed inzetbaar voor lange termijn opslag (seizoen overbrugging) en is daarom voor deze specifieke oplossing een logische keuze. In 2019 hebben we ons concept in de praktijk gebracht middels het Innovathuis. Hier leert de bewoner om anders met de energievoorziening om te gaan. Het deelgenoot maken van bewoners en stakeholders is in dit proces heel belangrijk, vooral bij zo’n nieuwe techniek als deze. Onbekend maakt onbemind. Daarmee voelen we ook een grote verantwoording. Alle ogen zijn op ons gericht; het is aan ons om deze ontwikkeling tot een aantoonbaar succes te maken.’

Gelijkgestemden

Na het Innovathuis is Hylife gestart met de volgende fase, namelijk een volledige woonwijk aansluiten. Het project wordt dit jaar gerealiseerd en beslaat in totaal zeventien woningen in verschillende vormen; een appartementencomplex, twee-onder-één kap huizen en vrijstaande huizen. Dankzij deze opzet kan er maximaal geleerd worden van verschillende omstandigheden. Het systeem is modulair en dus snel schaalbaar. In dit project is Witteveen+Bos actief betrokken als systeemintegrator.

Hylife Innovations is koploper met een groene waterstof toepassing als duurzame energiedrager binnen de gebouwde omgeving. Het ‘lesgeld’ in combinatie met het opstarten op kleine schaal maken dat het project in eerste instantie vooral investeringen vergt in plaats van opbrengsten geeft. Toch hebben Hylife Innovations en een groep enthousiaste partijen waaronder Witteveen+Bos het woonwijk project doorgezet. De sleutel tot het succes? De samenwerking tussen gelijkgestemden met een passie voor duurzame energie en een langetermijnvisie. Jean Paul: ‘Bij zo’n innovatief project als dit is elke stap een uitdaging, dus moét je gelijkgestemden om je heen hebben met mensen die ook aan boord blijven als het spannend wordt. Die heb ik onder andere gevonden in Witteveen+Bos. De samenwerking is uniek. Ondanks hun grootte zijn ze creatief en wendbaar. We leren van elkaar.’

In totaal werken er 16 partners aan het project. Witteveen+Bos fungeert als de spin in het web en zorgt met de nodige ervaring voor het verder professionaliseren en bewaken van het totaalconcept. Hierbij hoort onder andere projectmanagement, technische procesbegeleiding en interface management, de vergunningaanvraag, het in kaart brengen van risico’s en (toekomstige) mogelijkheden, het aanleveren van technische basisdocumenten, het verzorgen van veiligheidsworkshops en veiligheidsberekeningen en het leggen van de nodige contacten.

Nu de engineerings- en planningsfase bijna is afgerond staat de realisatie- en bouwfase voor de deur. Jean-Paul: ‘Nu komt hét moment om data te vergaren en de techniek te laten werken. Dan willen we het project naar het volgende niveau gaan tillen, namelijk hoe zou je projectontwikkeling zelf kunnen verduurzamen? Denk aan circulair bouwen, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Hierin voorzie ik ook een mooie rol voor Witteveen+Bos.’

www.hylifeinnovations.nl

Het project InnovaHub wordt uitgevoerd met Topsector Energie subsidie van het Ministerie van Economische Zaken.