Gepubliceerd op 06 maart 2023

Water as Leverage Cartagena

De stad Cartagena, aan de Caribische kust van Colombia, heeft te maken met grote uitdagingen op het gebied van water, zoals overstromingen en een afnemende waterkwaliteit. Nederlandse en Colombiaanse partners werken in Water as Leverage Cartagena samen aan een duurzaam en klimaatrobuust Cartagena. Na de eerste fase ‘Setting the Scene’ in 2022 ging begin 2023 de tweede fase van het Water as Leverage Cartagena-programma van start en in de afgelopen week vond de eerste lokale workshop daarvoor plaats.

Voor de tweede fase van dit programma werden twee consortia geselecteerd, waarvan Witteveen+Bos het consortium ‘Roots of Cartagena’ leidt. Water as Leverage Cartagena voorziet in het opstellen van conceptuele ontwerpen en concrete projectvoorstellen die worden uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp en aanbestedingsklare projecten, ter verbetering van het watersysteem van Cartagena. Daarbij worden de ontwerp-, natuur-, omgevings-, sociale, economische en financiële aspecten in beschouwing genomen en is de nauwe betrokkenheid van lokale actoren een must. Nature based, innovatieve en duurzame oplossingen zijn onderdeel van het ontwerpproces.

Roots of Cartagena

Het programma vloeit voort uit de bilaterale samenwerking tussen Colombia en Nederland op het gebied van water, klimaat en veerkracht. De opdrachtgever is Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de begunstigde de stad Cartagena. Het consortium ‘Roots of Cartagena’, waar Witteveen+Bos deel van uitmaakt, bestaat verder uit zowel Nederlandse als Colombiaanse partners: Felixx Landscape Architects & Planning, Aqua & Terra, FEM Colombia, University of Cartagena en CSC Strategy & Finance. Het andere geselecteerde consortium wordt aangevoerd door Arcadis.

Paul Ravenstijn, projectleider en managing director van het Witteveen+Bos-kantoor in Panama: ‘Het bijzondere van dit project is de inclusieve, holistische en diverse aanpak, die we willen bereiken door heel integraal samen te werken met de opdrachtgever, de begunstigde, andere lokale actoren en het andere consortium. Dat gaat concreet uitvoerbare en financieel haalbare plannen opleveren, die kunnen rekenen op draagvlak bij de lokale actoren. De stad Cartagena kan na oplevering van de plannen gelijk aan de slag met de aanbesteding van het vervolg van het project: aan alle aspecten is gedacht en zijn onderdeel van het proces. Bij dit soort complexe vragen voelt Witteveen+Bos zich als multidisciplinair ingenieursbureau als een vis in het water.’

Wereldwijd programma

Door klimaatverandering en verstedelijking komen wereldwijd steden in de problemen. Zij kampen onder andere met overstromingen, of juist watertekorten, bevolkingstoename, biodiversiteitsvragen, afvalproblematiek en een groeiende energievraag. Water is een bouwsteen en katalysator voor duurzame ontwikkeling en vanuit dat perspectief heeft de Nederlandse overheid het Water as Leverage-programma opgezet. Vanuit dit programma worden wereldwijd uitdagingen gerelateerd aan klimaatverandering en stedelijk waterbeheer opgepakt, gericht op hefboomwerking door investeringen in fysieke infrastructuur. De projecten moeten kunnen rekenen op de steun en samenwerking van lokale partners en actoren.

Meer weten?

Paul Ravenstijn

Managing director Witteveen+Bos Panama