Gepubliceerd op 23 december 2022

VN erkent 'Building with Nature Indonesia' met speciale prijs

Het project 'Building with Nature Indonesia' om mangrovebossen op natuurlijke wijze te herstellen en kustoverstromingen te voorkomen, is bekroond als World Restoration Flagship Initiative. Het initiatief om de kust van Indonesië te beschermen tegen overstromingen is hiermee een van de tien baanbrekende inspanningen om de natuur te herstellen.

'Building with Nature Indonesia' behoort tot de tien vlaggenschipprojecten om de hele wereld te laten zien hoe milieubeschermers zich inzetten om beschadigde ecosystemen over de hele planeet te herstellen. Door menselijke activiteiten is driekwart van het land en tweederde van het zeemilieu op aarde aanzienlijk veranderd, waardoor 1 miljoen soorten zijn uitgestorven. Door de erkenning komt dit project ook in aanmerking komen voor steun, financiering of technische expertise van de VN.

Witteveen+Bos is onderdeel van de unieke publiek-private samenwerking met Wetlands International, Ecoshape, het Indonesische Ministerie van Mariene Zaken en Visserij en het Indonesische Ministerie van Openbare Werken en Volkshuisvesting, Deltares, TU Delft, Wageningen University & Research, UNESCO-IHE, Blue Forests, Kota Kita, Von Lieberman, de Diponegoro Universiteit en lokale gemeenschappen in de verschillende Building with Nature-projecten in Indonesië.

 

Met lokale partners

Indonesië, een archipel van 17.000 eilanden, is rijk aan mangrovebossen, een toevluchtsoord voor wilde dieren. Op veel plaatsen zijn de mangroves echter gekapt om ruimte te maken voor ontwikkeling en vijvers voor viskweek. Het initiatief Building with Nature heeft zich ingezet om deze bossen te herstellen. In Demak, een district op het eiland Java, hebben we met de Indonesische regering en andere partners uit de lokale gemeenschappen langs de 20 km lange kustlijn de mangroven opnieuw laten groeien.

In plaats van alleen mangroves aanplanten, is bij 'Building with Nature Indonesia' een innovatieve aanpak toegepast waarbij semi-permeabele zeeweringen van natuurlijke materialen worden gebruikt om modder en sedimenten op te vangen. Mangroven groeien dan op natuurlijke wijze aan, met een overlevingspercentage van 70 procent - aanzienlijk hoger dan de 15-20 procent van geplante mangroven. Na verloop van tijd bouwt zich grond op in de wortels van de mangroven, wat kan voorkomen dat stijgende zeeën gemeenschappen overspoelen.

Vlaggenschipinitiatieven

De inspanningen dragen bij aan het vergroten van de weerbaarheid van 70.000 mensen tegen de gevolgen bij aspecten van klimaatverandering. De experts binnen het project hebben circa 300 garnalenkwekers geholpen bij de aanleg van vijvers, die naast de mangroven kunnen bestaan en de duurzaamheid van hun activiteiten verbeteren. Deze boeren hebben door de gezamenlijke inspanningen hun garnalenopbrengst zien verdrievoudigen.

'Building with Nature Indonesia' en de andere vlaggenschipinitiatieven zijn geselecteerd in het kader van het decennium van de Verenigde Naties voor ecosysteemherstel, een wereldwijde beweging die wordt gecoördineerd door het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Het is bedoeld om de achteruitgang van natuurgebieden over de hele planeet te voorkomen en te keren. De aankondiging werd gedaan tijdens de bijeenkomst voor wereldleiders in Montreal (Canada) bij de VN-conferentie over biodiversiteit en ecoherstel.

Qu Dongyu, directeur-generaal van de FAO: ‘FAO is samen met UNEP, als medeleider van het VN-decennium voor ecosysteemherstel, verheugd om de tien meest ambitieuze, visionaire en veelbelovende ecosysteemherstelinitiatieven toe te kennen als 2022 World Restoration Flagships. Geïnspireerd door deze vlaggenschepen kunnen we leren onze ecosystemen te herstellen voor betere productie, betere voeding, een beter milieu en een beter leven voor iedereen, waarbij niemand wordt vergeten.’

Muhammad Yusuf, directeur van Coastal and Small Island Management, Indonesisch ministerie van Marinezaken: ‘De regio Demak wordt zwaar getroffen door de klimaatverandering. Honderdduizenden hectaren land verdwijnen. Deze methode bootst het wortelsysteem van de mangroveboom na. Dus gaat er sediment in. Het zeewater trekt zich geleidelijk terug in zee. Als de mangrovebomen daar collectief geworteld zijn, werkt dat als een natuurlijke barrière om het effect van erosie te verminderen.’

Deel deze pagina