• Studie naar het potentieel van kleine en middelgrote windturbines om sneller en efficiënter de haalbaarheid en ruimtelijke inpassing windturbines te kunnen beoordelen

Gepubliceerd op 01 september 2020

Vlaamse potentieelstudie naar kleine en middelgrote windturbines

Soms zijn grote windturbines niet inpasbaar in de omgeving, zeker in een dichtbevolkte regio zoals Vlaanderen. Op deze locaties komen kleine en middelgrote windturbines in beeld. Dit zijn windturbines met een vermogen van enkele kW’s tot een paar honderd kW. Binnen het raamcontract met het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) heeft Witteveen+Bos een studie uitgevoerd naar het potentieel van kleine en middelgrote windturbines in Vlaanderen. Doelstelling: de haalbaarheid en ruimtelijke inpassing van deze windturbines in Vlaanderen sneller en efficiënter kunnen beoordelen.

Witteveen+Bos heeft een GIS-model ontwikkeld om de juridische en energetische haalbaarheid van een kleine of middelgrote windturbine op elke locatie in Vlaanderen te beoordelen. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende restricties als natuurgebied, slagschaduw, windklimaat, et cetera. Het model is parametrisch opgebouwd in functie van de turbineafmetingen, om het brede gamma aan turbinetypes te kunnen beoordelen. Het GIS-model laat toe voor elke locatie de ruimtelijke restricties op te vragen, zodat deze in de volgende projectfase nader onderzocht kunnen worden. Tenslotte zijn potentiekaarten opgeleverd voor elke Vlaamse provincie voor verschillende turbinegroottes. De Vlaamse Overheid zal ook evalueren of de verkregen resultaten doorontwikkeld kunnen worden naar een online webtool, naar analogie van de zonnekaart voor zonnepanelen.  

In het tweede deel van het raamcontract zullen er ook kleine en middelgrote windturbines gerealiseerd worden op tien proeflocaties in Vlaanderen. Witteveen+Bos verzorgt de uitvoering van de haalbaarheidsstudies, de technische ondersteuning bij de marktbevraging en de monitoring van de energetische opbrengst van de windturbines.
 

Deel dit bericht