Gepubliceerd op 20 maart 2017

Vestdijk Eindhoven

De Vestdijk in Eindhoven is een belangrijke ontsluitings- en doorgangsweg in het centrumgebied van de stad. De weg moet worden heringericht vanwege overschrijding van de luchtkwaliteitsnorm en een nieuwe visie op het centrumgebied. Het maken van keuzes voor deze herinrichting is complex. Het centrumgebied is immers van iedereen: bewoners, ondernemers, bezoekers en passanten. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven pas keuzes te maken als zij weet wat de verschillende stakeholders van de denkbare maatregelen vinden. Witteveen+Bos ontwierp daarom samen met partners GriDD en TRIMM een online informatieplatform waarop iedereen de inrichting kan beleven en reacties kan achterlaten.

Via online participatie staan we in directe verbinding met onze stakeholders

Edgar Rijsdijk, adviseur strategisch omgevingsmanagement bij Witteveen+Bos: ‘Er zijn diverse oplossingen voor de herinrichting van het centrumgebied bedacht, zoals het afsluiten van de Vestdijk voor doorgaand verkeer, het weghalen van een rijbaan, het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur en het herinrichten van de openbare ruimte. Met behulp van een online informatieplatform op www.beleefdevestdijk.nl konden we de opties goed in beeld brengen en zo reacties verzamelen over wat iedereen in de stad van het voornemen vindt’. Pieter-Bas de Visser, Witteveen+Bos-projectleider van het virtual reality (VR)-model en de website vult aan: ‘Bewoners, ondernemers, bezoekers en passanten konden met behulp van VRtechnieken de gehele nieuwe Vestdijk driedimensionaal beleven en vanuit een zelf gekozen perspectief inzicht krijgen in de impact van voorgenomen maatregelen. Daarbij konden ze ook hun mening achterlaten. Met deze nieuwe vorm van digitale stakeholderparticipatie kan in korte tijd veel informatie met belanghebbenden worden uitgewisseld en verzameld’. Maar hoe werkt dat nu precies? De ontvangen reacties zijn via de website verwerkt in een zogenaamde ‘klanteisendatabase’ die aan de basis van het ontwerpproces staat. ‘Omdat het informatieplatform is gekoppeld aan onze ontwerpsystematiek, wordt de input van stakeholders direct verwerkt in de online 
omgeving. We kunnen veel meer en sneller input verwerken dan bijvoorbeeld op een traditionele informatieavond. Doordat we meer input hebben, kunnen we ons advies beter funderen en bovendien creëren we meer draagvlak voor de aanpak van het project doordat meer stakeholders betrokken zijn’, aldus Edgar. ‘Een mooi voorbeeld is dat de oorspronkelijke doelstelling van de gemeente Eindhoven vooral gericht was op verbetering van de luchtkwaliteit en leefbaarheid. Tijdens het verzamelen van alle input onder stakeholders bleek dat er ook waterproblematiek speelt in het gebied. Deze informatie heeft geleid tot een bijstelling van de projectdoelstelling. Deze beheerste procesgang met vroegtijdige, systematische koppeling tussen eisen en doelstelling, levert aan de voorkant een veel scherper beeld van de opgave op. Hierdoor kunnen ontwerpers met een duidelijk afgebakende opdracht aan de slag. Dat biedt voor iedereen meerwaarde’.

Pieter-Bas vult aan: ‘In het verleden zat er bij dit soort projecten vaak een verschil tussen de gegevens die je hebt verzameld en de problemen die zich in de praktijk voordoen. Dit komt omdat je slechts van een beperkte groep stakeholders informatie tot je beschikking had, bijvoorbeeld vanwege beperkte opkomst bij bewonersavonden. Met het maken van het informatieplatform voor de Vestdijk hebben we ons gerealiseerd dat we het integrale proces van participatie en ontwerp nu nog beter snappen. Dat vind ik geweldig’. Jan Josten, projectmanager van de gemeente Eindhoven spreekt dan ook van een doorslaand succes. ‘De gemeente, de mensen van Witteveen+Bos, de stakeholders van de Vestdijk en de burgers van omliggende wijken zijn erg tevreden. De website biedt voor ons een enorm waardevolle extra communicatiemogelijkheid waarmee we veel directer in verbinding staan met onze stakeholders. We willen deze innovatieve aanpak in de toekomst graag bij meer projecten toepassen.’ Edgar en Pieter-Bas reageren enthousiast: ‘Het is natuurlijk geweldig om samen te werken met zo’n tevreden opdrachtgever. Binnen dit project hebben we naast onze expertise op het gebied van consultancy en de technische onderbouwing vooral ingestoken op de beleving. Wij zetten VR in als een nieuwe manier van adviseren voor de toekomst: direct in gesprek met stakeholders over de impact van ontwerpen of oplossingen, met uiteraard een goede technische onderbouwing ‘onder de motorkap’. Meer dynamische beelden, minder dikke rapporten: zo werken wij voortdurend aan maximale waarde voor onze klanten’.

Deel deze pagina