Gepubliceerd op 24 januari 2018

Versterkingsplannen voor vier dijktrajecten bekend

De dijkversterkingsplannen voor Belfeld, Heel, Nieuw Bergen en Kessel zijn een belangrijke stap verder in het proces. Voor deze trajecten is bekend waar de versterkte dijk komt te liggen en welk type dijk het wordt.

Met één bijzonderheid: de voorkeur voor dijktraject Kessel is om de dijk uit de Waterwet te halen. Dit proces wordt de komende periode in nauwe samenwerking met andere overheden en bewoners verder vorm gegeven.

Besluit in samenwerking met omgeving
Najaar 2017 heeft Waterschap Limburg de voorstellen voor de vier dijktrajecten besproken met omwonenden tijdens informatieavonden. Rein Dupont, lid dagelijks bestuur van Waterschap Limburg: 'De impact van onze plannen op de omgeving is groot. Ik zie grote betrokkenheid van de omgeving en waardevolle reacties op onze plannen. Alleen samen maken we de juiste keuzes.' De Stuurgroep Noordelijke Maasvallei sprak eerder haar bestuurlijke voorkeur voor deze dijktrajecten uit. Vandaag heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg de voorkeursalternatieven vastgesteld. Voor Nieuw-Bergen geldt nog een voorbehoud, gezien de behandeling van het voorkeursalternatief in de gemeenteraad op 7 februari 2018.

Hoogwaterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit
Bij de uitvoering van het hoogwaterbeschermingsprogramma in Limburg gaan hoogwaterveiligheid en versterking van de ruimtelijke kwaliteit hand in hand. Naast bescherming tegen hoogwater wil Waterschap Limburg de dijken ook goed inpassen in het landschap. 'De komende jaren gaan we flink aan de slag in de Noordelijke Maasvallei en kansen die het werken aan de dijken met zich meebrengen, dienen te worden benut', aldus Rein Dupont. Bij alle dijktrajecten maakt Waterschap Limburg samen met de omgeving keuzes om de gebiedskwaliteiten te versterken. Het waterschap laat zich ondersteunen door de combinatie Arcadis/Witteveen+Bos.

Deel deze pagina