Gepubliceerd op 06 maart 2024

VenR-opgave Bruggen en viaducten

Rijkswaterstaat maakte op 20 februari 2024 bekend dat de raamovereenkomsten voor herberekeningen van bruggen en viaducten gesloten zijn. Witteveen+Bos mag met deze grote vervangings- en renovatieopgave aan de slag als een van de voorkeursleveranciers.

Veel bruggen in Nederland zijn in het derde kwart van de vorige eeuw gebouwd. Door de jaren heen zijn ze steeds intensiever gebruikt en daarmee zwaarder belast. Om de rijksinfrastructuur op peil te houden, is het nodig om de (rest)levensduur van infrastructurele kunstwerken te beoordelen en waar nodig over te gaan tot renovatie of vervanging.

De komende jaren moeten herberekeningen gemaakt worden voor ongeveer 50 vaste stalen bruggen, 30 tot 50 beweegbare bruggen en 245 betonnen bruggen en viaducten binnen het areaal van RWS. Door het specialistische karakter en de omvang van de vervangings- en renovatie-opgave, heeft RWS gekozen voor een raamovereenkomst. Daarbij is geen herhaaldelijke concurrentiestelling meer nodig, wat de tenderinspanning reduceert en ononderbroken samenwerken en versnellen mogelijk maakt. De looptijd van de raamovereenkomst is 6 jaar met een uitloop van 2 jaar. ‘We hebben met een groot team aan de aanbesteding gewerkt en zijn heel blij met het resultaat. Door het winnen van de raamcontracten voor betonnen en stalen bruggen heeft Witteveen+Bos voor zeker zes tot acht jaar flink wat werk binnengehaald. Bij het betoncontract scoorden we zelfs als beste’, vertelt Hans van Daelen, leider van de PMC Vervanging en renovatie van kunstwerken.

Meer weten?

Witteveen+Bos medewerker Hans van Daelen

Hans van Daelen

PMC-leider Vervanging en renovatie van kunstwerken