Gepubliceerd op 07 maart 2017

Tracébesluit A9 ondertekend door minister

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ondertekende op dinsdag 7 maart 2017 het Tracébesluit Weguitbreiding A9 Schiphol-Amsterdam-Almere 2017. De A9 krijgt tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht 4 rijstroken per rijrichting en een wisselbaan. Ter hoogte van Amstelveen komt de snelweg verdiept te liggen. Met 2 overkappingen worden Amstelveen Zuid en Noord met elkaar verbonden.

Minister Schultz: 'Met dit tracébesluit zetten we opnieuw een belangrijke stap voor de verbetering van de doorstroming van het verkeer in de noordelijke Randstad. We verbeteren hiermee ook de leefbaarheid in Amstelveen: het wordt stiller en schoner.'

De aanpak van de A9 bij Amstelveen maakt deel uit van het programma Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). De snelweg gaat van 3 naar 4 rijstroken per richting en komt over een lengte van 1,3 km verdiept te liggen. Ter hoogte van het Oude Dorp en ter hoogte van het Stadshart komt er een overkapping. Op andere plaatsen langs de weg plaatst Rijkswaterstaat geluidsschermen, in totaal over een lengte van 12 km. Het werk start naar verwachting in 2019. De extra rijstroken komen in de periode 2024-2026 beschikbaar voor de weggebruikers.

Op 30 september 2014 ondertekenden Hans Ruijter, programmadirecteur Schiphol-Amsterdam-Almere bij Rijkswaterstaat, en René de Boer, sectorhoofd Infrastructuur en mobiliteit bij Witteveen+Bos, het contract voor de totstandkoming van dit tracébesluit. Witteveen+Bos verzorgde het ontwerp en de planstudie voor het tracébesluit. De opdracht werd verworven op basis van Best Value Procurement (BVP).

Meer informatie
In de periode van 21 maart tot en met 2 mei 2017 ligt het Tracébesluit 2017 ter inzage, onder meer in het Raadhuis in Amstelveen en bij Rijkswaterstaat West-Nederland Noord in Haarlem. Het tracébesluit is vanaf 21 maart ook te vinden op het Platform Participatie. Meer informatie over Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) vindt u op het Online Bezoekerscentrum en de projectpagina A9: Badhoevedorp-Holendrecht.

Deel deze pagina