Gepubliceerd op 26 februari 2024

Terugdringen drinkwaterlekkage in Oman

Witteveen+Bos, HULO, Blue Gold Technology en YAS CE gaan een unieke aanpak testen om lekkages terug te dringen in een deel van het drinkwaternetwerk in Muscat, de hoofdstad van Oman.

Het drink- en afvalwaterbedrijf van Oman, Nama Water Services (NWS), kampt in bepaalde gebieden met behoorlijke verliezen van zogenaamd non-revenue water. NWS wil deze verliezen terugdringen, het liefst op een zo efficiënt mogelijke manier. Daarin speelt het doelgericht en snel opsporen van ondergrondse lekkages een cruciale rol. Een kwestie van veel meten en veldwerk. In deze pilot voegen de betrokken partijen hun expertises samen om lekkages sneller en nauwkeuriger in kaart te brengen.

Witteveen+Bos neemt daarbij het projectmanagement voor haar rekening en draagt inhoudelijk bij met analyses van de hydraulische netwerkmodellen en van de diverse databases met gegevens van klanten, waterverbruik en de netwerkinfrastructuur. HULO ontwikkelt specifieke algoritmes om lekkages te detecteren en op te sporen. Blue Gold Technology zal met bewezen technieken veldmetingen uitvoeren. YAS CE levert operationele ondersteuning op locatie.